Vaspör

A Via Savaria projekt keretében Vaspörön elhelyezett tábla szövege:

( Ha az útvonalra kíváncsi, lépjen tovább a Gyalogos útvonal oldalra! )


A Zala megyei település nevének első tagja (vas) a környéken előforduló vasérchez kapcsolódik. A második tag valószínűleg személynév -ből alakult ki. Vaspör környékén a talaj felső rétegeiben megtalálható gyepvasat, vagy másik nevén földvasat a XI-XIII. században hasz -nosították. Feltehetően az itteni vasércet használták fel a középkorban  a közeli Csatár (ma Pusztacsatár) pajzskészítéssel, fegyverková-csolással foglalkozó lakói is.
Figyelemre méltóak a falu határában lévő út menti keresztek, amelyek azzal hívják fel magukra a figyelmet, hogy azok talapzatán kü-lönböző szentek egész sora megjelenik (Szent György, Szent Margit, Keresztelő Szent János, Szent Rókus, stb.)
Közigazgatásilag Vaspörhöz tartozik a Nyugat-Dunántúl egyik legrégibb búcsújáróhelye: Pusztacsatár

Vaspör a Szombathelytől a franciaországi Tours felé vezető Via Sancti Martini egyik állomása. A zarándokút az európai kereszténység nagy szentjének, a 316-ban vagy 317-ben Savariában, a mai Szombathelyen született Szent Mártonnak állít emléket. Márton e tájon haladt keresztül, mikor szülővárosából előbb Itáliába, majd onnan Galliába távozott. Katonaként Amiens kapujában megosztotta köpenyét egy koldussal, hogy példát mutatva kifejezze együttérzését a szegényekkel, elesettekkel. A katonai pályát elhagyva térítő útra indult, keresztény közösségeket szervezett, kolostort alapított. Savariaba visszatérve édesanyját is megkeresztelte. 371-ben Tours város püspökévé választották. Szerénysége, közvetlensége és az általa véghezvitt csodák miatt nagy tiszteletnek örvendett. 397-ben halt meg.

A Szent Márton gyalogos túraútvonal következő állomásainak távolságai:
Vaspör - Nádasd (8 km) - Körmend, Szent Erzsébet templom (13.5 km) - Körmend, vasútállomás (15 km)
Vaspör - Pusztacsatár (4 km) - Velence (5.5 km) - Zalaháshágy (9 km) - Zalalövő, városközpont (17 km)

Kapcsolódó galéria

Vándorút ajánló
S-04 (H)   ZALALÖVŐ - CSÖDE - SZATTA
S-04 (H) ZALALÖVŐ - CSÖDE - SZATTA
Az útvonalakhoz kapcsolódó hírekről,
eseményekről értesülhetsz a Facebook-on is.
Galériák
Szent Márton nyomában kiadványsorozat

32 oldal, magyar és angol nyelven

- a Balaton-felvidéken

- Budapesten

- Szombathelyen

- a Duna - Tisza közén 

Információ: viasancti@gmail.com 

Képgalériáink
Közösség
Csatlakozz Szent Mártonhoz,
járd be az általa bejárt utakat!