Szent Márton-erdő

 

A Via Savaria projekt keretében a Szent Márton-erdőben elhelyezett tábla szövege:

( Ha az útvonalra kíváncsi, lépjen tovább a Gyalogos útvonal oldalra! )


A  Ják  ,  Újperint  és  Sorok-major  közötti  erdőnek  a  XIX.  században  három  tulajdonosa  volt:  Szombathely  város,  Szentmárton  község  és  a szombathelyi püspök. Az erdő nem „osztatlan közös bírtok” volt, a három terület elkülönült egymástól. A Szent Márton-erdő név elsődle -gesen Szentmárton településre utal és csak másodlagosan a Savariában született püspökre. A ma már Szombathely belvárosának számí-tó Szentmárton 1885-ig önálló település volt. Erdeje nem saját közigazgatási területén belül volt, hanem attól távol, az akkor még szintén önálló településként létező Újperinten.
Az erdő  a Szent Márton legendájához kapcsolódó ábrázolásokban is előfordul. Sulpicius Severus Szent Márton legendájában a következő-ket olvashatjuk:
“Márton, miközben eltévedt az Alpokban, rablók fogságába került. Az egyik már felemelte a fejszéjét, hogy lesújtson vele a fejére, de egy másik visszatartotta a gyilkos jobbját. Hátrakötötték Márton kezeit, és az egyik társukat megbízták, hogy őrizze, és vegyen el tőle mindent. Ő, miután elvitte a rejtekhelyre, kérdezgetni kezdte, hogy kicsoda valójában. Azt válaszolta, hogy Krisztus követője. A rabló többször meg -kérdezte, hogy fél-e tőle. Erre Márton rendíthetetlen nyugalommal megvallotta, hogy sohasem volt ilyen nyugodt, mert tudja, hogy Is -ten irgalma leginkább a megpróbáltatásokban jön segítségül, s inkább szánja őt, mert rablóként élve méltatlan Krisztus irgalmára. Majd elkezdte az evangéliumot magyarázni, és Isten igéjét hirdette neki. Minek részletezzem? A rabló hívő lett,  elkísérte Mártont, és megmu-tatta neki a helyes utat. “

Szent Márton-erdő a Szombathelytől a franciaországi Tours felé vezető Via Sancti Martini egyik állomása. A zarándokút az európai kereszténység nagy szentjének, a 316-ban vagy 317-ben Savariában, a mai Szombathelyen született Szent Mártonnak állít emléket. Márton e tájon haladt keresztül, mikor szülővárosából előbb Itáliába, majd onnan Galliába távozott. Katonaként Amiens kapujában megosztotta köpenyét egy koldussal, hogy példát mutatva kifejezze együttérzését a szegényekkel, elesettekkel. A katonai pályát elhagyva térítő útra indult, keresztény közösségeket szervezett, kolostort alapított. Savariába visszatérve édesanyját is megkeresztelte.
371-ben Tours város püspökévé választották. Szerénysége, közvetlensége és az általa véghezvitt csodák miatt nagy tiszteletnek örvendett. 397-ben halt meg.

A Szent Márton gyalogos túraútvonal következő állomásainak távolságai:
Szent Márton-erdő - Ják, faluközpont (5.5 km)
Szent Márton-erdő - Szombathely, Martineum (9 km)

Kapcsolódó galéria

Vándorút ajánló
S-05 (H)   SZATTA - RAMOCSA - KERKÁSKÁPOLNA - MAGYARFÖLD - KERCASZOMOR
S-05 (H) SZATTA - RAMOCSA - KERKÁSKÁPOLNA - MAGYARFÖLD - KERCASZOMOR
Az útvonalakhoz kapcsolódó hírekről,
eseményekről értesülhetsz a Facebook-on is.
Galériák
Szent Márton nyomában kiadványsorozat

32 oldal, magyar és angol nyelven

- a Balaton-felvidéken

- Budapesten

- Szombathelyen

- a Duna - Tisza közén 

Információ: viasancti@gmail.com 

Képgalériáink
Közösség
Csatlakozz Szent Mártonhoz,
járd be az általa bejárt utakat!