Und

 

Ime naselja je verjetno izpeljanka osebnega imena, saj je tudi eden vodij Madžarov, ki so se naselili v teh krajih, bil Ond. V 16. stoletju se je tukaj naselilo hrvaško prebivalstvo, ki je bežalo pred turškimi napadi. Cerkev posvečena svetemu Martinu je bila zgrajena leta 1750 in sicer na kraju, kjer je po škofijski vizitaciji iz leta 1657 že stala kamnita cerkev. Naselje je do leta 1659 spadalo k filiali Füles, nato do 1869 k cerkvi v Horpácsu, danes pa k župniji Horvátzsidány. K preprosti baročni cerkvi zgrajeni leta 1750 so leta 1865 prizidali novo svetišče. Del cerkvene opreme: prižnica, podoba štirih evangelistov in Dobrega pastirja ter orgle so v cerkev prepeljali iz cerkve v Locsmándu. Oltarna slika iz 19. stoletja prikazuje škofa svetega Martina, v ozadju je mestni zid Amiensa in prizor podelitve plašča. Stenske slikarije na obeh straneh oltarja prikazujejo prizore iz življenja svetega Martina (Sveti Martin podeli svoj plašč z beračem, Sen svetega Martina, Smrt svetega Martina, Sulpicij Sever). Avtor slik je akademski slikar Zoltán Závory (1906 - 2000), ki je naslikal tudi stenske podobe svetega Martina v cerkvi v Ólmodu.

Južno od vasi Und v bližini ceste ki vodi proti Zsiri stoji kapelica posvečena svetemu Martinu. Zgrajena je bila leta 2006.

 

Možnost prenočitve:

Villa Petőfi, Fő Villa

 
Obvestila o poteh
tudi po FB!
Galerije
Domanjsevci

Domanjševci so vas na slovensko-madžarski jezikovni meji. Ime, ki ga v starih pisnih virih zasledimo tako v madžarski (Domonkosfa) kot slovanski (Domonkosóc) obliki, je vas verjetnodobila po enem izmed prvih lastnikov. Rimskokatoliška cerkev  je  bila zgrajena v prvi polovici 13. stoletja.  

Foto galerije
vsebine, ki so jih pripravili naši obiskovalci!
skupnost
Pridruži(te) se svetemu Martinu
sprehodi(te) se po njegovih poteh!