Ramocsa

Naselje ob Krki. Verjetno je do konca 14. stoletja bilo eno od naselij stražarjev Krke. Leta1378 se omenja pod imenom Ramcha. A 17. stoletju je vas večkrat bila porušena s strani Turkov. Prebivalci vasi so kalvinci in katoliki. Na vrhu novega zvonika, postavljenega leta 1993 sta vidna tako Kalvinova zvezda kot križ.

 
Obvestila o poteh
tudi po FB!
Galerije
Domanjsevci

Domanjševci so vas na slovensko-madžarski jezikovni meji. Ime, ki ga v starih pisnih virih zasledimo tako v madžarski (Domonkosfa) kot slovanski (Domonkosóc) obliki, je vas verjetnodobila po enem izmed prvih lastnikov. Rimskokatoliška cerkev  je  bila zgrajena v prvi polovici 13. stoletja.  

Foto galerije
vsebine, ki so jih pripravili naši obiskovalci!
skupnost
Pridruži(te) se svetemu Martinu
sprehodi(te) se po njegovih poteh!