Csöde

Leta 1342 se naselje omenja z imenom Chede. Vas je sestavljena iz dveh delov: Alsócsöde in Felsőcsöde. Starejši del naselja z zaselki je Alsócsöde, del naselja Felsőcsöde pa je nastal v 18.-19. stoletju. Zahodno od dela naselja Alsócsöde se nahajajo ruševine manjše srednjeveške cerkve. Cerkev in pripadajoči samostan sta leta 1366 bila v lasti družine Salomvári iz rodbine župana Salamona. V 15. stoletju se je ob vznožju hriba ustanovila vas z imenom Szentmárton (Sv. Martin). Kralj Ulászló I. je leta 1441 prav tu napisal enega svojih dokumentov. Po porazu v Mohácsu so župniki še nekaj desetletij ostali na svojem mestu. Leta 1600 je padel grad Kanizse, prebivalci območja so morali davke plačevati Turkom. Stavba je ostala zapuščena in je sčasoma propadla. Ostanke »cerkve v pusti« je poveljnik gradu Csákány, Bernát Csány, leta 1657 dal prepeljati v őriszentpéter, kjer so z materialom utrdili cerkev. Do mesta nekdanje cerkve se iz dela naselja Alsócsöde pa po poti z rumeno markacijo L.
Pot proti mestu Zalalövő vodi ob goricah Pacsa, kar pomeni, da je tu nekoč verjetno bilo naselje z enakim imenom. Prebivalci naselja Pacsa so v času Arpadovičev bili branilci meje. Med vinogradi, ob cesti se nahaja kip svetega Urbana. Podobno, kot sveti Martin, je tudi sveti Urban zaščitnik vinogradnikov in vinarjev.

 


Prenočišča:

 

- Ciklámen Vendégház

8999 Csöde Erdész u. 12.

Tel.: (36) 30 652-0163

Web: www.ciklamenvendeghaz.hu

 

- Csöde-Csoda Természetes Alkotóház

8999 Csöde Erdész u. 4.

Tel.: (36) 20 253 59 24

 

- Sárkány Bio Panzió

8999 Csöde Erdész u. 9.

Tel.: (36) 20 931-6529

Email: sarkanypanzio@gmail.com

Web: www.sarkanybiopanzio.hu

 
Obvestila o poteh
tudi po FB!
Galerije
Domanjsevci

Domanjševci so vas na slovensko-madžarski jezikovni meji. Ime, ki ga v starih pisnih virih zasledimo tako v madžarski (Domonkosfa) kot slovanski (Domonkosóc) obliki, je vas verjetnodobila po enem izmed prvih lastnikov. Rimskokatoliška cerkev  je  bila zgrajena v prvi polovici 13. stoletja.  

Foto galerije
vsebine, ki so jih pripravili naši obiskovalci!
skupnost
Pridruži(te) se svetemu Martinu
sprehodi(te) se po njegovih poteh!