Szent Márton és Savaria rajzsorozat képei

316-ban egy római katona gyermekeként születik Márton a pannóniai Savariában, a mai Szombahelyen. Tours városának püspökeként és az első nagy nyugati szerzetes atyaként ismertté lesz a keresztény világ előtt. Ő az első nem vértanú szent. A középkorban úgy tartották, hogy Mária után az ő tiszteletére szentelték a legtöbb templomot. Márton személye az egész emberi életet átszövi a jótékonyságtól a hithirdetésig, a betegek gyógyításától a szerzetességig, a pásztorszámadástól a borkóstolásig.

Savariát 455-ben földrengés pusztítja el. A jelentéktelenné vált település azonban továbbra is ismert Európa-szerte, mivel Tours híres püspökének szülőhelye.

A Sulpicius Severus által írt életrajz alapján tudjuk, hogy Márton életének mely eseményei köthetők Savariához. A történeti dokumentumok pedig évszázadról évszázadra megörökítik kultuszának helyi eseményeit. Szombathely felemelkedése mindig egybeesik a Szent Márton-tisztelet megújulásával és aktualizálásával, amely búvópatakként újra és újra felszínre tör. A városba minden korban megilletődve zarándokolnak el tisztelői, akik örökségét keresik.

A képsorozatot Masszi Ferenc Szombathelyen élő és alkotó grafikusművész készítette 2004-ben.

Szent Márton és Savaria rajzsorozat képei

 1. Márton megszületik Savariában
  "Márton Pannonia Savaria nevű városában született, majd az itáliai Ticinumban nevelkedett." (Sulpicius Severus)
 2. Márton jelentkezik a katekumenek közé
  "Márton tízéves korában, szülei akarata ellenére egy templomhoz menekült és kérte, hogy katekumen lehessen." (Sulpicius Severus)
 3. Márton felkeresi szülőhelyét
  "Márton álmában figyelmeztetést kapott, hogy vallásos lelkületből fakadó gondoskodással keresse fel szülőhazáját és szüleit, akiket még a pogányság tartott fogva." (Sulpicius Severus)
 4. Márton megkereszteli édesanyját
  "Márton megszabadította anyját a pogányság tévedésétől." (Sulpicius Severus)
 5. Márton Szent Quirin vértanú sírjánál
  303-ban Savariában halt vértanúhalált Szent Quirin, Siscia (Dalmácia) püspöke, akinek emlékét nagy tiszteletben tartották a savariai keresztények.
 6. Márton vitatkozik az ariánusokkal
  "Arius tévtanítása ezekben az években az egész földkerekségen elterjedt, de leginkább Illíriában. A papok eretneksége ellen szinte egyedül Márton küz-dött." (Sulpicius Severus)
 7. Mártont az eretnekek kiűzik a városból
  "Mártont az eretnekektől sok bántalom érte, nyilvánosan megvesszőzték, majd végül a tartományból is kiűzték." (Sulpicius Severus)
 8. Nagy Károly Savaria ókeresztény emlékeinél
  Nagy Károly, amikor felkereste Savariát, a Szent Márton-templom helyén lévő temetőben ókeresztény emlékeket talált.
 9. A salzburgi érsek Savariában templomot szentel Szent Márton tiszteletére
  860-ban, már a magyarok honfoglalása előtt oklevél említi, hogy Savariában templomot szenteltek Szent Márton tiszteletére.
 10. Az Árpád-korban a Szent Márton-templom köré temetkeznek
  A XI.-XIII. században a Szent Márton-templom köré temetkezett Savaria előkelő lakossága.
 11. 1360-ban birtokbejárás indul a templom előtti kúttól
  A kutat, amelynek vizével - a hagyomány szerint - Szent Márton megkeresztelte édesanyját, 1360-ban egy birtokbejáró oklevél említi.
 12. 1635-ben II. Ferdinánd adókiváltságot ad Szombathelynek
  Az uralkodó mentesítette Szombathely városát az adófizetés alól, mert Szent Márton szülőhelye.
 13. Batthyány Erzsébet újjáépítteti a templomot
  Az évszázadok során többször bővített templomot a mai formájára gróf Batthyány Erzsébet építtette át az itt született Szent Márton püspök és hitvalló tiszteletére, amint azt a templom homlokzatának felirata hirdeti.
 14. Híres utazók a Szent Márton-templomnál
  A Szombathelyt felkereső neves utazók leírást készítettek a Szent Márton-templomról, mint a város nevezetességéről.
 15. Zarándokok a Szent Márton-kápolnánál
  Az évszázadok folyamán sok hívő kereste fel a templomban lévő kápolnát, amely a hagyomány szerint Szent Márton szülőháza fölé épült. A kápolna bejárata felett olvasható a felirat: HIC NATUS EST SANCTUS MARTINUS. (Itt született Szent Márton.)
 16. A Martineum-ház átadása, 1934
  A XX. század elején Szombathelyen egyházi könyvkiadó és kulturális alapítvány létesült, amely Szent Márton nevét viselte. A többször bővített székházat 1934-ben adták át.
 17. Búcsújárók a Szent Márton-templomnál
  Minden évben november 11-én Szombathely környékének hívei a Szent Márton-templomba zarándokoltak búcsúra.
 18. A Szent Márton kulturális útvonal emblémájának elhelyezése Szombathelyen
  Konkoly István megyés püspök elhelyezi a Szent Márton kulturális útvonal jelképét Márton szülőhelyén a Szent Márton-kápolnában.  
Vándorút ajánló
N-12 (H - SK) RAJKA - DUNACSÚN / ČUNOVO - OROSZVÁR / RUSOVCE - POZSONY / BRATISLAVA útszakasz (kijelölés alatt)
N-12 (H - SK) RAJKA - DUNACSÚN / ČUNOVO - OROSZVÁR / RUSOVCE - POZSONY / BRATISLAVA útszakasz (kijelölés alatt)
Az útvonalakhoz kapcsolódó hírekről,
eseményekről értesülhetsz a Facebook-on is.
Galériák
Szent Márton nyomában kiadványsorozat

32 oldal, magyar és angol nyelven

- a Balaton-felvidéken

- Budapesten

- Szombathelyen

- a Duna - Tisza közén 

Információ: viasancti@gmail.com 

Képgalériáink
Közösség
Csatlakozz Szent Mártonhoz,
járd be az általa bejárt utakat!