SZOMBATHELY
  VÁMOSCSALÁD
  ZSÉDENY
  KEMENESSZENTMÁRTON
  KISSZŐLŐS
  SOMLÓ HEGY (DOBA)
  BAKONYPÖLÖSKE
  AJKA - AJKARENDEK
  NÉMETBÁNYA
  PÉNZESGYŐR
  RAVAZD
  PANNONHALMA
  GYŐR
  BÁGYOGSZOVÁT
  HALÁSZI
  RAJKA
  DUNAJSKA LU®NA - NOVÉ KO©ARISKA
  BRATISLAVA (POZSONY, PRESSBURG)
  VINOSADY - TRLINOK
  HRNCIAROVCE NAD PÁRNOU
  TRNAVA (NAGYSZOMBAT, TYRNAU)
  BRESTOVANY
  SUCHÁ NAD PARNOU
  PADEROVCE
  DOLNY LOPA©OV
  HRADI©TE POD VRÁTNOM
  SMRDÁKY
  UNIN
  ČÁRY
  KOVÁLOVEC
  HOLIČ
  STARỲ PODDVOROV
  NÁSEDLOVICE
  DAMBOŘICE
  LULEČ
  BLANSKO
  DOLNÍ LOUČKY
  ROSICE U BRNA
  ZBỲ©OV U BRNA
  Třebíč
  ®EROTICE
  ©ATOV
  ZNOJMO
  BISKUPICE
  KRALICE NAD OSLAVOU
  JÁMY
  BORY
  JEZDOVICE
  TŘE©«
  ČÁSLAVICE
  BUDKOV
  STŘI®OV
  ČESKỲ KRUMLOV
  NICOV

Az Európa Tanács 2005-ben a Szom­bathelytől Tours-ig vezető útvonalat Európai Kulturális Útvonallá nyilvá­nította, hogy bemutassa Európa legnépszerűbb szentje, Szent Márton életét és kultuszának kiemelkedő emlékeit.

Szent Márton 316-ban született a pannóniai Savariában, melynek helyén a mai Szombathely városa épült. Katonai tribunus fiaként tizenöt éves korában maga is katonának állt. A Római Bi­rodalom katonái közül kitűnt jóságával, a betegek és a szegények iránti részvétével. A vallás igézetében és vonzásában, ami miatt ellentétbe került az apjával, tizennyolc éves korában Amiens-ben megkeresztelkedett � abban a városban, ahol egy didergő koldusnak adta a fele köpenyét. Ál­mában Jézus elmondta neki, hogy ő volt a koldus, akivel jót tett. A látomás hatására kereszténnyé lett, elhagyta a katonai pályát, és térítő útra indult.

Worms-ban megvált a hadseregtől, hogy apostoli küldetésének szentelje magát. Poitiers-be ment, és Szent Hilárius tanítványává szegődött, aki pappá szentelte. Savariába hazatérve, édesanyját is megkeresztelte. Később a franciaországi Poitiers-ben megalapította a Ligugé monostort a Clain partján. Tanítványok vették körül, híre egész Galliában elterjedt.

371. július 5-én a tours-i keresztény közösség püspökké választotta. A tisztség elől egy baromfiólban próbált elbújni, de a li­bák elárulták gágogásukkal. Ezért lett jelképe a lúd. Emberszeretete, jósága és kiváló szónoki képes­ségei igen népszerűvé tették Márton püspököt. Nyolcvanéves korában, 397-ben halt meg Candes-ban, egyházmegyéje határán.

Hogy a holttestére számot tartó Poitiers-beliek elől elmenekítsék, éjszaka bárkán Tours-ba szállították. Sírja a compostelai Szent Jakab zarándokút mentén fekszik, és hamarosan nevezetes zarándokhellyé vált. Mártonból a frank királyok és Gallia védőszentje lett, és az egész keresztény világon elterjedt a tisztelete. Európában több ezer település és templom viseli a nevét.

A Via Moravia Szent Márton tiszteletének nyugat-magyarországi, nyugat-szlovákiai és morvaországi helyszíneit járja végig. Hívjuk Szent Márton valamennyi tisztelőjét, hogy járják be a vándorutat, és látogassanak el abba a városba is, ahová Szent Márton is hazatért!

Akárhol élsz is a világon, ha végigjárod Szent Márton útjának egy szakaszát, megszerezheted Szombathely város ezt bizonyító, a Te nevedre kiállított díszoklevelét.

Mit kell tenned az oklevél megszerzéséhez?

 Felkeresned a vándorkönyvben szereplő emlékhelyek közül tízet, mégpedig úgy, hogy a felkeresett helyszínek között mindhárom ország képviselve legyen.

 A felsorolt emlékhelyek közül szabadon választhatsz.

 A tizedik állomás a szülőváros, az egykori Savaria legyen. Végül töltsd ki a füzet végén található ellenőrző­lapot. Igazo­lásként elfogadjuk a település nevét tartalmazó bélyegzőt, fényképet, vagy bármilyen más �bizonyítékot�, amely tanúsítja, hogy felkereste a szóban forgó helyet.

A neved és címedet tartalmazó ellenőrzőlapot az alábbi címre kérjük eljuttatni:

- Agora Szombathelyi Kulturális Központ

9700 Szombathely Fő tér 10.

  Tel.: (36) 94 511-266. Fax: (36) 94 511-267

E-mail: jegyiroda kukac agora-savaria pont hu

Webmark