SV. MARTIN NA MURI

Sveti Martin na Muri (Muraszentmárton), ahogya korabeli források, így a ill. században összeállított "ltinerarium Antonini" is bizonyítják, a római kori Hallicanum helyén épült.
Az 1977-78-ban majd 1985-ben végzett ásatások során, - amelyek egy 2,5-3 km' kiterjedésű római település nyomait tárták fel - I-IV. századi régészeti leletek sora (áldozati oltár, pénzérmék, kerámiák, stb.) került elő.
A környék plébániáinak első összeírására 1334-ben került sor. Ezekből a zágrábi káptalani levéltárban található iratokból arra következtethetünk, hogy Muraszentmárton plébániája már ebben az időszakban is létezett. A mai Szent Márton templom a XV. században épült gótikus stílusban. Az épületet később - főleg a XVIII. században - többször átalakították, bővítették.

További információk a településről. 

 

Nézze meg galériánkat!

 

PODTURENPODTUREN   DONJA VOCADONJA VOCA
  Via Slavonica
Webmark