GŐSFA

A faluról az első írásos adat 1389-ből származik. A település védőszentje Szent Márton püspök, a Szent Márton napot követően tartják a falu búcsú¬napját is. A védőszent tisztelete a sző¬lőtermesztéshez kapcsolódó hagyo¬mányokban is tovább él.
A Szent Márton tiszteletére szentelt templom 1902-ben épült Mazzag László és neje Balogh Julianna hagya¬tékából. A templom oltárán a szen¬tet ábrázoló szobor áll. A Millenniu¬mi Parkban álló másik Szent Márton szobrot 2001-ben avatták fel, készítője Kovács Attila. Érdemes megtekinteni az 1872-ben épült és 1979-ig műkö¬dő egykori iskolaépületben található Helytörténeti Gyűjteményt is.

További információk a településről.

Nézze meg galériánkat!

NAGYTILAJ - RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMNAGYTILAJ - RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM   ZALASZENTMÁRTON - RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMZALASZENTMÁRTON - RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
  Via Slavonica
Webmark