BÁGYOGSZOVÁT

Bágyogszovát

A mai település Bágyog és Szovát falvak egyesítésével 1950-ben keletkezett. A középkori Bágyog első említése 1351-ből származik. Bertalan nevű plébánosát 1506-ból ismerjük. 1683-ban a Bécs felé portyázó török csapatok pusztításnak esett áldozatul. A falu közepén állt régi templom helyén 1768-ban Zichy Ferenc püspök, kegyúri adományából új templomot kezdtek építeni. Tervezője Hefele Menyhért volt. Középkori tornyának résablaka a kórusfeljáróban látható. Az 1772-ben felszentelt templom festését 1778-ban Schaller István végezte. Az oltárkép Szent Márton megdicsőülését ábrázolja. A felhőn lebegő, puttókkal körülvett püspöknek angyal hozza a pásztorbotot. A kép bal oldalán amiensi jelenet látszik. A koldus a ló előtt széken ül, egyik kezében mankója, a másikat kérőn nyújtja a köpenyét kettészelő Márton felé. A plébánia épületében XIX. századi, nagyméretű Szent Márton és a koldust ábrázoló festményt őríznek.

TérképBágyogszovát honlapja

Bágyogszovát   Wikipédia


Nézze meg galériánkat!
GYŐRGYŐR   HALÁSZIHALÁSZI
  Via Moravia - Via Bohemia
Webmark