STŘI®OV

Stříľov

Stříľovról a fennmaradt írásos emlékekből először a XIII. század második felében értesülünk. Neve és fekvése arra utal, hogy a doudleby-i régió védőbástyája volt. Mindmáig jó állapotban megmaradt a település „okrouhlice”-nek nevezett, tipikusan szláv, csaknem köralakú főtere, melyet néhány barokk oromfalas parasztház szegélyez. A monda szerint Stříľovban keresztelték meg a híres trocnovi huszita hadvezért, Jan ®iľkát. A Stricha család kertjében található „®iľka köve“ talán annak a kőasztalnak a lába, melynél a keresztelő utáni lakoma folyt.

Bár a stříľovi Szent Márton templomról csak a XIV. század elejétől van írásos emlékünk, bizonyára már korábban is létezett. A templom és a falu védelmezői először a Landątejni urak voltak. Később hosszú éveken át a vyąebrodi kolostor tulajdonában volt, így a templom élére is a cisztercita rend tagjai kerültek. 1938-ig a Johannita lovagrend vezette a helyi egyházi szervezetet, az ő nevükhöz fűződik a templom jól sikerült felújítása és díszítése egyaránt. A gótikus szentélyhez az 1660-ban újonnan boltozott hajó csatlakozik. A presbitérium külső falain valamint a tornyon sgrafitto látható. Ez utóbbit egy 1652-re datálható horologium is ékesíti és nyitott toronycsarnokában található egy 1781-ben a komařici Kristián Jiří Davidem által adományozott nagy kereszt. A komařicei birtok mindenkori tulajdonosa egyúttal a templom mecénása is volt, amire az épületben elhelyezett Jiří Kořenský és felesége, Krystýna z Dráchova címerei is utalnak. Ezek egy füles hölgyet és egy kakast ábrázolnak. Az előbbi motívum a szentély gótikus boltozatának két záróköve közül az egyiken ugyancsak megtalálható. A templomban helyezték el a tereąovi és a komařicei Kořenský nemesi család XVI. és XVII. századi sírköveit is.

Térkép,  Stříľov (web)

Stříľov

 

BUDKOVBUDKOV   ČESKỲ KRUMLOVČESKỲ KRUMLOV
  Via Moravia - Via Bohemia
Webmark