Szombathely

 

A Via Savaria projekt keretében a Szent Márton-erdőben elhelyezett tábla szövege:

( Ha az útvonalra kíváncsi, lépjen tovább a Gyalogos útvonal oldalra! )


Szombathely a franciaországi Tours felé vezető út induló állomása. A zarándokút az európai kereszténység nagy szentjének, a 316-ban vagy 317-ben Savariában, a mai Szombathelyen született Szent Mártonnak állít emléket. Márton e tájon haladt keresztül, mikor szülővárosából előbb Itáliába, majd onnan Galliába távozott. Katonaként Amiens kapujában megosztotta köpenyét egy koldussal, hogy példát mutatva kifejezze együttérzését a szegényekkel, elesettekkel. A katonai pályát elhagyva térítő útra indult, keresztény közösségeket szervezett, kolostort alapított. Savariába visszatérve édesanyját is megkeresztelte. 371-ben Tours város püspökévé választották. Szerénysége, közvetlensége és az általa véghezvitt csodák miatt nagy tiszteletnek örvendett.
397-ben halt meg.

A Szent Márton Történelmi Sétaút a Kálvária templomtól a Szent Márton templomig vezet. Azokat a helyszíneket mutatja be, amelyek a város ókeresztény hagyományaihoz kapcso -lódnak. Az egyes állomásoknál lévő műalkotások, Szent Mártonnak és Szent Quirinus életének egy-egy epizódjára hívják fel a figyelmet. A sétaút állomásai:

  1. Kálvária, Martineum ,, Márton a hittanuló öltöztet engem.” - Somogyi Tamás alkotása A bronzreliefek az egykori karmelita kolostor falán, az egyik a köpenyét megosztó Mártont, a másik Szent Márton álmát ábrázolja.
  2. Az ókori színház helye „Nyilvánosan megvesszőzték és végül elhagyni kényszerült a várost” Koller László alkotása Szent Quirinus halálos ítéletét és Szent Márton megvesszőzését mutatja be.
  3. Perint híd - Szent Quirinus emlékhely  „ A’ Sibaris’ sebesen le folyó özönébe taszíták ...” Az emléktábla Tornay Endre András szobrászművész alkotása, a hídkorláton lévő alkotás (bronz püspöki öv) Veres Gábor munkája. Quirinus mártíriumának helyszíne, malomkővel a nyakában itt vetették a Sibarisba.
  4. Székesegyház, Szeminárium, püspöki palota  Szily János a Szombathelyi Egyházmegye első püspöke a várost Szent Márton és Szent Quirinus oltalmába ajánlotta.  Quirinus és Márton ábrázolásai megtalálhatók a Szeminárium kápolnáiban, a Székesegyházban és a püspöki palotában is. A Székesegyházban találjuk Szent Márton ereklyéjét, amelyet 1913-ban Tours érseke ajándékozott Szombathelynek.
  5. Savaria tér ,,Márton püspök ruháját egy koldusnak adta” Koller László alkotása A közelben volt az egykori városkapu. Ezen a városkapun át jutottak el a középkorban a szombat -helyiek a Szent Márton templomba és a mellette lévő temetőbe.
  6. Savaria Múzeum  Márton a hagyomány szerint libák közé bújt, amikor püspökké akarták választani. A libák gágogásukkal elárulták és így nem tudott a feladat elől kitérni. So -mogyi Tamás alkotása A Savaria Múzeum lapidáriumában találhatók az ókori Savaria legbecsesebb emlékei, a kiállított tárgyak között több az ókeresztény lakosság IV-V. századi jelenlétét bizonyítja.
  7. Szent Márton templom, Szent Márton Látogatóközpont, Szent Márton temető, Szent Márton-kút ,,HIC NATUS EST S. MARTINUS - itt született Szent Márton” A Szent Márton templom helyén már a rómaiak idején is keresztény kultuszhely állt. A  templom oldalkápolnája a legenda szerint Szent Márton szülőháza fölé épült. A Szent Márton Plébánia ad otthont a Szent Márton Látogatóközpontnak. A templom előtti kútszobor azt a jelenetet ábrázolja, amikor a szülőföldjére visszatért Márton megkereszteli édesanyját. Szent Már -ton temető Magyarország legrégibb, közel kétezer éven át használt temetője. A rómaiak idejében itt volt a város ókeresztény közösségének sírkertje.

A Szent Márton gyalogos túraútvonal következő állomásainak távolságai:
Szombathely - Szent Márton-erdő (9 km) - Ják /apátsági templom/ (14 km)
Szombathely - Szent Márton templom (2.5 km)

Kapcsolódó galéria

Vándorút ajánló
N-04  (H)  PERESZNYE - RÉPCEVIS - ZSIRA - UND - SOPRONHORPÁCS
N-04 (H) PERESZNYE - RÉPCEVIS - ZSIRA - UND - SOPRONHORPÁCS
Az útvonalakhoz kapcsolódó hírekről,
eseményekről értesülhetsz a Facebook-on is.
Galériák
Szent Márton nyomában kiadványsorozat

32 oldal, magyar és angol nyelven

- a Balaton-felvidéken

- Budapesten

- Szombathelyen

- a Duna - Tisza közén 

Információ: viasancti@gmail.com 

Képgalériáink
Közösség
Csatlakozz Szent Mártonhoz,
járd be az általa bejárt utakat!