Gyöngyösfalu

Gyöngyösfalu négy korábban önálló település, Kispöse, Nagypöse, Ludad és Seregélyháza egyesítésével jött létre. Pösének már a középkorban Szent Márton tiszteletére szentelt temploma volt. A jelenlegi templomot, a régi lebontása után, 1905-ben építették fel. Tervezője Ludwig Schöne (1845 - 1935), aki a környéken több templomot is épített (SZombathely, Cák, Kőszeg). 1400-ból származó oklevél szerint a régi templom szentélyének középső ablaka határpontként is szolgált. Az új, neogót templom pontosan a régi helyére épült, így 1928-ig, Kispöse és Nagypöse egyesítéséig itt húzódott a két község határa. Wallner József, aki az építés idején a templom plébánosa volt, így emlékezik vissza a különleges helyzetre:

 .... " az új templom tengelyvonalát a régi templom szentélyének keletre néző keretes ablakaiban kellett meghúznom, úgy, hogy az új templom középvonala ..... Kis- és Nagypöse községek közigazgatási birtokállománya között induljon nyugat felé, amely felfogás úgy a herceg Eszterházy kegyuraságnál, úgy a kőszegi járási főszolgabírónál helyesnek találtatván, szent püspök Márton hitvalló új temploma régen megszűnt temetődombon a réginek helyén úgy épüljön meg, hogy a szentély keletre néző, középső, Szent Márton püspököt ábrázoló festett oltárablaka legyen az új templom tengelyvonala. Ez aztán azt a különleges helyzetet teremtette, hogy minden szentmisében az epistola Nagypösén, az evangélium Kispösén mondatott. "

Szent Márton alakja az oltárképen és az üvegablakokon egyaránt felfedezhető. E régi templom néhány kőfaragványa az új templomban is megtalálható.

 

További programlehetőség:

Gyöngyösfalu - Holdfényliget

 

Szálláslehetőség:

- Ludad Kertekalja Vendégház

Cím: 9723 Gyöngyösfalu Petőfi u. 78/b

Tel.: (36) 94 368-367 

Kapcsolódó galéria

 Gyöngyösfalu - Szent Márton templom Gyöngyösfalu - Szent Márton templom Gyöngyösfalu - Szent Márton templom Gyöngyösfalu - Szent Márton templom Gyöngyösfalu - Szent Márton templom Gyöngyösfalu - Szent Márton templom Gyöngyösfalu - N(agy) Pöse anya-egyház pecsétje 18?? (1850 körül) Gyöngyösfalu - Pösei-hegy (háttérvben a Kőszegi-hegység Gyöngyösfalu - Pösei-hegy Gyöngyösfalu - 200 éves vadkörtefa az út mentén
Vándorút ajánló
S-06 (H - SLO) KERCASZOMOR - DOMANJ©EVCI/ DOMONKOSFA - SREDI©CE / SZERDAHELY - PROSENJAKOVCI / PÁRTOSFALVA - PORDA©INCI / KISFALU - MOTVARJEVCI / SZÉCSISZENTLÁSZLÓ - KOBILJE / KEBELESZENTMÁRTON útszakasz
S-06 (H - SLO) KERCASZOMOR - DOMANJ©EVCI/ DOMONKOSFA - SREDI©CE / SZERDAHELY - PROSENJAKOVCI / PÁRTOSFALVA - PORDA©INCI / KISFALU - MOTVARJEVCI / SZÉCSISZENTLÁSZLÓ - KOBILJE / KEBELESZENTMÁRTON útszakasz
Az útvonalakhoz kapcsolódó hírekről,
eseményekről értesülhetsz a Facebook-on is.
Galériák
Szent Márton nyomában kiadványsorozat

32 oldal, magyar és angol nyelven

- a Balaton-felvidéken

- Budapesten

- Szombathelyen

- a Duna - Tisza közén 

Információ: viasancti@gmail.com 

Képgalériáink
Közösség
Csatlakozz Szent Mártonhoz,
járd be az általa bejárt utakat!