Kerkáskápolna

Kerkáskápolna
V času organizacije stražarjev (11.-15. stoletje) je naselje bila vas stražarjev Krke. Viri iz 15. stoletja današnje naselje Kerkáskápolna omenjajo kot Alkarika oziroma Kápolnásfalu. V 16. stoletju je bila ena največjih vasi pokrajine Őrség, že takrat je imela svojo cerkev. (Naziv »kápolna« (kapela) ne kaže v vsakem primeru na manjšo zgradbo). Turki so leta 1612 požgali tako vas, kot cerkev. Na mestu porušene cerkve so prebivalci, ki so se pozneje vrnili, postavili manjšo leseno cerkev, ki pa je bila uničena v prvi polovici 18. stoletja. Od sredine 16. stoletja so prebivalci vasi Kerkáskápolna kalvinci. V začetku 20. stoletja so severno od vasi še bili vinogradi, s posebnim redom. Na čaščenje svetega Martina kaže dejstvo, da so seje vinogradniške skupnosti organizirali okrog Martinovega. »Martinovi zapisniki sej vinogradniške skupnosti« so dragoceni dokumenti zgodovine naselja.

Magyarföld
Do leta 1895 se je vas Magyarföld imenovala Dobraföld. Vir imena je neznan, morda gre za osebno ime ali pa je posest območja spadala h graščini Dobra.
Skupaj z vasjo Ramocsa gre za eno najmanjših naselij povezanih s svetim Martinom, število prebivalcev vasi je manj kot trideset. Lesena cerkev je bila zgrajena leta 2010.

Ramocsa
Naselje ob Krki. Verjetno je do konca 14. stoletja bilo eno od naselij stražarjev Krke. Leta1378 se omenja pod imenom Ramcha. A 17. stoletju je vas večkrat bila porušena s strani Turkov. Prebivalci vasi so kalvinci in katoliki. Na vrhu novega zvonika, postavljenega leta 1993 sta vidna tako Kalvinova zvezda kot križ.

Kerkáskápolna je ena od postaj poti Via Sancti Martini, ki vodi od Szombathelya do Toursa v Franciji. Romarska pot je urejena v spomin velikemu svetniku evropskega krščanstva, svetemu Martinu, ki je bil leta 316 ali 317 rojen v današnjem mestu Szombathely. Martin je hodil po tej pokrajini, potem ko je iz svojega rojstnega mesta krenil v Italijo, od tam v Galijo. Da bi tudi drugim pokazal, kako pomembno je sočutje z revnimi in padlimi, je kot vojak, pred vrati mesta Amiens, polovico svojega ogrinjala predal beraču. Ko je zapustil vojaško kariero, je razglašal vero, organiziral krščanske skupnosti in ustanovil samostan. Ko se je vrnil v Savario, je krstil tudi svojo mater. Leta 371 so ga imenovali za škofa mesta Tours. Zaradi svoje skromnosti, neposrednosti in
čudežev je bil zelo priljubljen in spoštovan. Umrl je leta 397.

Postaje na Martinovanje v sprehajalna pot naslednjih razdaljah:
Kerkáskápolna - Magyarföld (2 km) - Berki-hegy (3.5 km) - Kercaszomor (Szomoróc 9 km) - Domonkosfa/Domanjsevci (11 km)
Kerkáskápolna - Ramocsa (2 km) - Szatta (6 km)

Sorodni galerija

 
Obvestila o poteh
tudi po FB!
Galerije
Domanjsevci

Domanjševci so vas na slovensko-madžarski jezikovni meji. Ime, ki ga v starih pisnih virih zasledimo tako v madžarski (Domonkosfa) kot slovanski (Domonkosóc) obliki, je vas verjetnodobila po enem izmed prvih lastnikov. Rimskokatoliška cerkev  je  bila zgrajena v prvi polovici 13. stoletja.  

Foto galerije
vsebine, ki so jih pripravili naši obiskovalci!
skupnost
Pridruži(te) se svetemu Martinu
sprehodi(te) se po njegovih poteh!