Szombathely

Szombathely je ena od postaj poti Via Sancti Martini, ki vodi od Szombathelya do Toursa v Franciji. Romarska pot je urejena v spomin velikemu svetniku evropskega krščanstva, svetemu Martinu, ki je bil leta 316 ali 317 rojen v današnjem mestu Szombathely. Martin je hodil po tej pokrajini, potem ko je iz svojega rojstnega mesta krenil v Italijo, od tam v Galijo. Da bi tudi drugim pokazal, kako pomembno je sočutje z revnimi in padlimi, je kot vojak, pred vrati mesta Amiens, polovico svojega ogrinjala predal beraču. Ko je zapustil vojaško kariero, je razglašal vero, organiziral krščanske skupnosti in ustanovil samostan. Ko se je vrnil v Savario, je krstil tudi svojo mater. Leta 371 so ga imenovali za škofa mesta Tours. Zaradi svoje skromnosti, neposrednosti in čudežev je bil zelo priljubljen in spoštovan. Umrl je leta 397.

 

Zgodovinska sprehajalna pot svetega Martina vodi od cerkve Kalvarija do cerkve svetega Martina in prikazuje lokacije, ki so povezane s starokrščansko zgodovino mesta. Umetniške upodobitve posameznih postajališč prikazujejo podobe iz življenja svetega Martina in svetega Kvirinija. Postaje sprehajalne poti:

  1. Kálvária, Martineum »Oblači me učenec vere, Martin« - delo Tamása Somogyija. Bronasta reliefa na zidu nekdanjega karmelitskega samostana prikazujeta Martina ki podeli svoj plašč oziroma Sen svetega Martina.
  2. Kraj antičnega gledališča »Javno so ga bičali in končno je bil prisiljen zapustiti mesto« - delo Lászla Kollerja prikazuje smrtno obsodbo svetega Kvirinija in bičanje svetega Martina.
  3. Most na Perintu - spominski kraj svetega Kvirinija »Vrgli so ga v deročo vodo reke ’Sibaris’ ...« Spominsko ploščo je izdelal akademski kipar András Endre Tornay, spomenik (bronasti škofijski pas) na ograji mostu pa Gábor Veres. Kraj Kvirinijevega mučeništva, tu so ga z mlinskim kamnom obešenim za vrat, vrgli v Sibaris.
  4. Stolnica, semenišče, škofijska palača. Prvi škof cerkvene županije Szombathelya, János Szily, je mesto priporočil zaščiti svetega Martina in svetega Kvirinija. Kvirinijeva in Martinova podoba je vidna tudi v kapeli semenišča, v stolnici in tudi v škofijski palači. V stolnici se nahaja tudi relikvija svetega Martina ki jo je leta 1913 Szombathelyu podaril tourški nadškof.
  5. Trg Savaria »Škof Martin predaja svoje oblačilo beraču.« Delo Lászla Kollerja. V bližini so nekoč stala mestna vrata. Skozi ta vrata so v srednjem veku meščani prihajali v cerkev svetega Martina in na pokopališče, ki leži poleg cerkve.
  6. Muzej Savaria Legenda pravi, da se je Martin skril med gosi ko so ga hoteli imenovati za škofa. Vendar so ga gosi izdale z gaganjem in se nalogi ni mogel izogniti. Delo Tamása Somogyija - V lapidariju muzeja Savaria se nahajajo najbolj dragoceni spomeniki antične Savarie, veliko je predmetov ki dokazuje prisotnost starokrščanskega prebivalstva že v 4.-5. stoletju.
  7. Cerkev svetega Martina, Center za obiskovalce svetega Martina, pokopališče svetega Martina, Studenec svetega Martina »HIC NATUS EST S. MARTINUS – tu je rojen sveti Martin«
    Na mestu današnje cerkve svetega Martina je že v rimskih časih stalo krščansko kultno mesto. Legenda pravi, da je stranska kapela cerkve bila zgrajena nad rojstno hišo svetega Martina. V okviru župnišča svetega Martina deluje tudi center za obiskovalce svetega Martina. Na spomeniškem studencu pred cerkvijo je upodobljen prizor, ko je Martin, ki se je vrnil v rojstni kraj, krstil svojo mater. Pokopališče svetega Martina je najstarejše pokopališče Madžarske in so ga uporabljali blizu dva tisoč let. V rimskih časih je to bilo pokopališče članov starokrščanske skupnosti mesta.

Možnost prenočitv

Muzeji

 

 
Obvestila o poteh
tudi po FB!
Galerije
Domanjsevci

Domanjševci so vas na slovensko-madžarski jezikovni meji. Ime, ki ga v starih pisnih virih zasledimo tako v madžarski (Domonkosfa) kot slovanski (Domonkosóc) obliki, je vas verjetnodobila po enem izmed prvih lastnikov. Rimskokatoliška cerkev  je  bila zgrajena v prvi polovici 13. stoletja.  

Foto galerije
vsebine, ki so jih pripravili naši obiskovalci!
skupnost
Pridruži(te) se svetemu Martinu
sprehodi(te) se po njegovih poteh!