Nagykölked

Prva pisna omemba vasi Nagykölked izvira iz leta 1221. V naselju je ¾e v 16. stoletju stala cerkev, posveèena svetemu Nikolaju. Današnja cerkev v novoromanskem slogu, katere zavetnik je prav tako sveti Nikolaj, je bila zgrajena leta 1896.

 
Obvestila o poteh
tudi po FB!
Galerije
Domanjsevci

Domanjševci so vas na slovensko-mad¾arski jezikovni meji. Ime, ki ga v starih pisnih virih zasledimo tako v mad¾arski (Domonkosfa) kot slovanski (Domonkosóc) obliki, je vas verjetnodobila po enem izmed prvih lastnikov. Rimskokatoliška cerkev  je  bila zgrajena v prvi polovici 13. stoletja.  

Foto galerije
vsebine, ki so jih pripravili naši obiskovalci!
skupnost
Pridruži(te) se svetemu Martinu
sprehodi(te) se po njegovih poteh!