Magyarföld

Do leta 1895 se je vas Magyarföld imenovala Dobraföld. Vir imena je neznan, morda gre za osebno ime ali pa je posest območja spadala h graščini Dobra.
Skupaj z vasjo Ramocsa gre za eno najmanjših naselij povezanih s svetim Martinom, število prebivalcev vasi je manj kot trideset. Lesena cerkev je bila zgrajena leta 2010.

Večina območja Berki-hegy danes pripada k naselju Magyarföld. Nekoč so tukaj svoje vinograde imeli gospodarji iz vasi Bajánháza. (Do leta 1942 je bila vas Bajánháza samostojno naselje, danes je del vasi Bajánsenye). Tu je tudi meja med Železno županijo in županijo Zala.

 
Obvestila o poteh
tudi po FB!
Galerije
Domanjsevci

Domanjševci so vas na slovensko-madžarski jezikovni meji. Ime, ki ga v starih pisnih virih zasledimo tako v madžarski (Domonkosfa) kot slovanski (Domonkosóc) obliki, je vas verjetnodobila po enem izmed prvih lastnikov. Rimskokatoliška cerkev  je  bila zgrajena v prvi polovici 13. stoletja.  

Foto galerije
vsebine, ki so jih pripravili naši obiskovalci!
skupnost
Pridruži(te) se svetemu Martinu
sprehodi(te) se po njegovih poteh!