Gyöngyösfalu

Naselje Gyöngyösfalu je nastalo z zdru¾itvijo štirih samostojnih naselij: Kispöse, Nagypöse, Ludad in Seregélyháza. V vasi Pöse je ¾e v srednjem veku stala cerkev posveèena svetemu Martinu. Današnja cerkev, ki stoji na mestu kjer so porušili staro cerkev, je bila zgrajena leta 1905. Cerkev je bila zgrajena po naèrtih Ludwiga Schöneja (1845-1935), ki je v okolici zgradil veè cerkva (Szombathely, Cák, Kõszeg). Po dokumentu iz leta 1400 bi naj srednje okno prezbiterija v stari cerkvi slu¾ilo tudi kot mejna èrta. Nova, novogotska cerkev je bila zgrajena prav na mestu stare cerkve, tako je do leta 1928 torej do zdru¾itve naselij Kispöse in Nagypöse prav tukaj potekala meja med naseljema.

Podoba svetega Martina se nahaja tako na oltarju kot na okenskih steklih. Nekaj izrezljanih kamnitih fragmentov stare cerkve je na ogled v novi cerkvi.

Gyöngyösfalu - Holdfényliget

Mo¾nost prenoèitve:

- Ludad Kertekalja Vendégház 9723 Gyöngyösfalu Petõfi u. 78/b Tel.: (36) 94 368-367 

 
Obvestila o poteh
tudi po FB!
Galerije
Domanjsevci

Domanjševci so vas na slovensko-mad¾arski jezikovni meji. Ime, ki ga v starih pisnih virih zasledimo tako v mad¾arski (Domonkosfa) kot slovanski (Domonkosóc) obliki, je vas verjetnodobila po enem izmed prvih lastnikov. Rimskokatoliška cerkev  je  bila zgrajena v prvi polovici 13. stoletja.  

Foto galerije
vsebine, ki so jih pripravili naši obiskovalci!
skupnost
Pridruži(te) se svetemu Martinu
sprehodi(te) se po njegovih poteh!