Szent Gergelynek, Tours püspökének Szent Márton csodáiról írt négy könyve - magyarul

Szent Gergely (Gregorius de Tours) ókeresztény egyházi író 573 és 591 között volt Tours püspöke. Legjelentősebb alkotása a 10 kötetbőll álló "Decem libri historiarum". Ebben a teremtéstől a VI. századig tekinti át a világ, az egyház és a frankok történetét. A Szent Mártonnal foglalkozók számára még e könyvnél is érdekesebb és fontosabb az a négy részből álló munka, amit Márton csodáiról írt. A könyvet - mivel magyarul nem jelent meg - eddig nálunk kevesen ismerték. Az Aigner Géza répcelaki plébános közbenjárásának és áldozatvállalásának köszönhetően elkészült magyar fordítás egyelőre csak e honlapon olvasható.

A mű a következő módon érhető el:

1. lépés: Kattintson a www.viasanctimartini.eu/adattar/martinellum webhelyre!

2. lépés: Töltse le a lap alsó részén található pdf dokumentumot!


Ízelitőül néhány részlet a műből:

I. könyv 3. fejezet

 "Boldog Márton püspökké szenteléséről és haláláról

Az egész világot beragyogó dicsőséges Márton immár eltávozik a világból. Felkelő napunk – amint róla korábban a História elbeszélte – Sabariában, Pannóniában kelt fel, és Isten segítségével a gallok üdvösségére rendeltetett, akiket erényei és csodái által megdicsőített. Tours városában akarata ellenére, a nép ösztönzésére a püspöki méltóságot elfogadta és kiválóságban szinte utánozhatatlan életet élt. Majd püspökké szentelése után huszonhét évvel két hónappal tíz nappal, nyolcvanegy éves korában, Caesareus és Atticus konzulsága idején, éjfélkor örök nyugalomra szenderült. Az Ő egész földkerekséget betöltő dicsőséges eltávozása nyilvánvalóan vasárnap történt, amit a következőkben biztos tanukra hivatkozva meg fogunk mutatni. Mert úgy tartjuk, hogy nem csekély érdem, hogy az Úr Őt azon a napon fogadta a paradicsomba, amelyen a mi Urunk és Istenünk a halálból győzelmesen feltámadt, és hogy aki az Úr ünnepét mindig szeplőtelenül ünnepelte, e földi szorongattatás után az Úr napján költözzék Isten országába."

II.könyv 35. fejezet

"A megszabadult rabokról

Három nappal az ünnep után történt, hogy négy fogoly raboskodott a börtönben. A bíró oly szigorú ítéletet szabott ki számukra, hogy még a szükséges élelmet sem volt szabad odaadni nekik. Ekkor ők tiszta szívvel a Szent Főpap segítségét kérték. Miközben állhatatosan imádkoztak, délben hirtelen szétnyílt a kaloda – amibe lábuk volt szorítva – és széttörtek láncaik: hirtelen megértették, hogy szabadok. Késlekedés nélkül az ajtóhoz mentek, amely magától megnyílt, és a Szent templomába siettek. Útjuk közben senki sem akadályozta őket. Az őrök pedig annyira elcsodálkoztak, hogy nem mertek nekik szólni, hanem követték őket és bementek utánuk a templomba, és elrejtőztek. A foglyok pedig csodálkoztak, és nagy hálát adtak Istennek, hogy a Szent Főpap közbenjárására kiszabadította őket. "

III. könyv 22. fejezet

"Egy asszonyról, aki a Szent fekhelyénél nyeri vissza látását

Igaz, hogy az előző könyvekben gyakran elbeszéltük, hogy azon a helyen, ahonnan Szent Márton az égbe költözött, sok csodát vitt végbe. Most mégis előadom azt is, ami a minap történt:

Egy Tours városából való vak asszony Candes kolostorába ment, amelyben a Szent Főpap fekhelye ma is látható. Úgy gondolta, hogy üdvére válik, ha az ágy rácsát megérintheti. Ám amikor „ágyról” beszélünk, akkor tudnunk kell, hogy ez nem más mint kövezetre szórt hamu és párnának odatett kő, ahol a mi korunk Izraelje nyakát meghajlítva nyugovóra tért. Tehát e szent helyre vezette férje az asszonyt, s itt több napon át engesztelő imákat mondott. Végül a kegyelem, amely gyakran árad ki a rászorulókra, letekintett rá, és az asszony elveszett látását visszaadta. Ettől fogva oly nagy hit gyúlt az asszonyban lángra, hogy haláláig e helyet már soha többé nem hagyta el." 

Vándorút ajánló
N-09 (H) BÁGYOGSZOVÁT - KÓNY - FEHÉRTÓ - GYŐRSÖVÉNYHÁZ - LÉBÉNY
N-09 (H) BÁGYOGSZOVÁT - KÓNY - FEHÉRTÓ - GYŐRSÖVÉNYHÁZ - LÉBÉNY
Az útvonalakhoz kapcsolódó hírekről,
eseményekről értesülhetsz a Facebook-on is.
Galériák
Szent Márton nyomában kiadványsorozat

32 oldal, magyar és angol nyelven

- a Balaton-felvidéken

- Budapesten

- Szombathelyen

- a Duna - Tisza közén 

Információ: viasancti@gmail.com 

Képgalériáink
Közösség
Csatlakozz Szent Mártonhoz,
járd be az általa bejárt utakat!