SZOMBATHELYI PANTHEON - Neves szombathelyiek a Szent Márton utcai temetőben

Az összeállítás folyamatosan bővül. Észrevételeket, javaslatokat szívesen fogadok: orban.robert@viasanctimartini.eu

Alexy Emil /1844, Pinkafő (ma Pinkafeld - Ausztria) - Szombathely, 1932/ Sírja az A/3-as parcellában van.

1877-től - 48 éven át -  Szombathely város tiszti főorvosa, törvényszéki orvos.

Munkája:

Orvos-természettudományi szótár - 1927

Balogh Gyula /Ihászi, 1837 - Szombathely, 1921/ Síremléke az A/5-ös parcellában van.

Levéltáros, történetíró, lapszerkesztó, újságíró, költő

Munkából:

 • Költemények - 1870
 • Újabb költemények - 1879
 • Vasmegye székházának története - 1886
 • Vasvármegye nemes családjai - 1894
 • Klio szolgálatában - 1886 (reprint - 2006)
 • Vasvármegye honvédsége 1848-1849-ben - 1895 (reprint - 1997)
 • Az 1809 évi insurrectio és franczia megszállás Vasmegyében - 1895 (reprint - 1997)

A szombathely.hu Balogh Gyuláról

Bárdossy Jenő (bárdosi) / Szombathely, 1861 - 1934/ Síremléke az A/3-as parcellában van.

Jogász, 1891 - 1895 között Vas megye főjegyzője, 1895-től a Földművelési Minisztériumban főtanácsos, később helyettes államtitkár. 1900-ól 1903-ig Sáros megye főispánja.  

Több szombathelyi sportegyesületben is vezető tisztséget töltött be. Versei, novellái napilapokban, folyóiratokban jelentekmeg, festészettel is foglalkozott.

A bardossy.hu Bárdossy Jenőről

Bodányi Ödön / Kerülős (ma Cherelus - Románia), 1856 - Szombathely, 1921 / Sírja az A/5-ös parcellában van.

1899-től Szombathely város főmérnöke. Irányításával készült el a város víz és csatornahálózata.

Főbb művei:

 • A keskeny-vágányú vasútak gazdasági jelentősége - 1892
 • Adatok Zichy Mihály életéről és művészetéről - 1902
 • Szombathely város fejlődése 1895 - 1910-ig és műszaki létesítményei - 1910 (reprint 1998)
 • A templom a városképben (Építő Ipar) - 1913

A szombathely.hu Bodányi Ödönről.

Bozzay Ödön /Szombathely, 1900 - Szombathely, 1957/ Sírja az A/4-es parcellában van.

Szobrász. 

Brutscher József (Szombathely, 1859 - Szombathely, 1923) Sírja az A/4-es parcellában található.

Kárpitosmester, tűzoltóparancsnok, a szombathelyi mentőszolgálat megalapítója.

A szombathely.hu Brutscher Józsefről.

Csákváry Károly (1868 - 1937) - Sírja az A/8-as parcellában van.  

Mészáros és hentesmester, ipartestületi elnök, a Dunántúli Húsipar elnöke. a Keresztényszocialista Egylet alelnöke. 

Csermely Gyula /Nárai, 1906 - Szombathely, 1945/ Sírja az A/2-es parcellában található.

Városi majd vármegyei hivatalnok. 1945 májusa és szeptembere között Szombathely polgármestere.

A vasidigitkonyvtar.hu Csermely Gyuláról.

 

Czipott Géza /Martyánc (később Mártonhely, jelenleg Martjanci - Szlovénia), 1882 - Szombathely, 1930/ Sírja az A/4-es parcellában van.

1909 és 1929 között a szentgotthárdi, majd 1929-től haláláig a szombathelyi evangélikus gyülekezet lelkésze. 1921 és 1930 között a Körmenden, majd Szentgotthárdon, később Szombathelyen megjelenő Harangszó c. lap szerkesztője. 1927-től 1930-ig a Lelkipásztor című evangélikus szakfolyóirat felelős szerkesztője. Rendszeresen publikál más protestáns folyóiratokban is.

Önálló kötete:

 • Csendes órák - 1915

 

 

Desics Ignác (lipováni és grobniki) /Káld, 1857 - Szombathely, 1937/ Sírja a B/2-es parcellában van. (Mayer Ede síremlékével átellenben)

Vármegyei tisztviselő, káptalani levéltáros.

Jelentősebb munkái:

 • A lipováni és grobniki Desics család története - 1922
 • A vasvár-szombathelyi székeskáptalan története főbb vonásokban 1929 - 1935

Dunst János / Nagyszentmihály (ma Grosspetersdorf - Ausztria), 1873 - Bécs/Wien, 1908 / Sírja a B/4-es parcellában van.

Jogász, városi hivatalnok, helyettes polgármester, a Dalos Egyesület elnöke

Munkája:

 • A magyar közigazgatási jog betüsoros tárgymutatója (szerk: Dunst János) - 1907. A 18 kötetesre tervezett műnek csak egy kötete jelent meg.

Eredics Ferenc /Csénye, 1840 - Szombathely, 1911/ Az Eredics család mauzóleuma a C/1-es parcellában van.

Jogász, politikus, a Szombathelyi Általános Takarékpénztár egyik megalapítója, később titkára. Verseket is írt.

Verseskötete:

 •   Költemény-füzér - 1862

A szombathely.hu Eredics Ferencről

Ernuszt Gézáné (Tulok Erzsébet) / - 1938/ Sírja a B/2-es parcellában, a B és C parcellákat elválasztó falnál.

Műfordító (Henry Bordeaux: Behavazott lábnyomok, Henry Bordeaux: Veszedelmes játék)

Greisinger Ottóné (Kerecsényi Ilona) /1861 - 1935/ Síremléke az A/4-es parcellában

"A leánynevelés és a polgári nőmozgalom kiemelkedő alakja"

Gyöngyös Ferenc (eredeti nevén: Fuchs Ferenc) /Kőszeg, 1891 - 1957? / Síremléke az A/3-as parcellában van.

Pápai prelátus, kanonok. 1921-1922-ben a szombathelyi szeminárium igazgatója. 1922-től Körmenden plébános, a körmendi katolikus kultúrház építtetője.

Herbst Géza /1864 - Szombathely, 1938/ Sírja az A/1-es parcellában van.

Jogász, a kőszegi járás szolgabírája, majd a vármegye főjegyzője. 1906 és 1924 között Vasvármegye alispánja. Számos társadalmi és gazdasági szervezetben töltött be vezető tisztséget (Fehérkereszt Egylet, Szépítő Egyesület, Tüdővész Ellen Védekező Egyesület, Dunántúli Helyiérdekű Vasút, stb.).

Hudetz, Johann (Hudetz János) / 1828 - Szombathely, 1861 / Sírja az A/3-as parcellában van.

Kőfaragó, szombathelyi műhelyét 1856-ban alapította. (Vele egy sírban van eltemetve: Lieb Ágoston)

Hübner János ( 1825 - Szombathely, 1905) A Hübner család mauzóleuma az A/5-ös parcellában van.

Asztalosmester, majd építési vállalkozó. Városi tanácsos, a szombathelyi közélet ismert alakja volt. Utca is viseli a nevét.

Irsay József / 1889 - Szombathely, 1945 / Síremléke az A/2-es parcellában van.

Honvéd ezredes.

Megjelent kötete:

 •  A Strypától Budapestig Szibérián át - Kalandok és élmények - 1938

Jobst Frigyes, ruprechti (Friedrich Jobst von Ruprecht) / 1877? - 1940 / Síremléke az A/3-as parcellában van.

Utász tábornok, hadmérnök. 

Jókay - Ihász Miklós /Budapest, 1892 - Szombathely, 1945/ Sírja a B/5-ös parcellában van.

1926-tól a képviselőház, 1939-től a felsőház tagja. Politikusként főleg mezőgazdasági és közigazgatási kérdésekkel foglalkozott. Számos tisztséget töltött be a Református Egyházban. Jókay Károly (Jókai Mór testvérbátyja) unokája.

A jokay.hu. Jókay - Ihász Miklósról

Kaffehr Béla (Kőváry - Kaffehr Béla) (Kürtös,1855 - Szombathely,1907) Síremléke a B/2-es parcellában van.

Újságíró, szerkesztő, műfordító, a Vasvármegye című lap alapítója

 

Kapossy János / Szombathely, 1894 - Budapest, 1952 / Sírja az A/4-es parcellában van.

Művészettörténész, levéltáros, a magyarországi barokk művészet kutatója.

Jelentősebb művei:

 • A szombathelyi székesegyház és mennyezetképei - 1922
 • F. A. Hillebrandt - 1924
 • Maulbertsch sümegi freskóműve - 1930
 • A magyarországi barokk európai helyzete - 1931
 • Magyarországi ötvösök a XVIII-XIX. században - 1934
 • Maulbertsch a szombathelyi püspöki palotában - 1943

A Vasi Szemle (Zsámbéky Monika) Kapossy Jánosról.

Károlyi Antal / Magyargencs, 1843 - Szombathely, 1911 / Síremléke az A/4-es parcellában van.

Jogász, vármegyei tisztviselő. 1891-től 1901-ig Vasvármegye alispánja. 1901 és 1906 között országgyűlési képviselő.

Az Országgyűlési Almanach Károlyi Antalról.

Kárpáti Kelemen / Rábaszentmárton, (ma Sankt Martin an der Raab - Ausztria) 1859 - Szombathely, 1923 / Sírja az A/3-as parcellában van.

Történész, tanár, premontrei szerzetes. 1890-től a Régészeti Egylet, 1899-től a Vasvármegyei Kulturegyesület titkára. 1883-tól a Premontrei Gimnázium tanára, 1907 - 1911 között igazgatója. Vele egy sírban van eltemetve a Premontrei Gimnázium több tanára is: Bajáky Gyula (1836 - 1868), Fáy Ervin (1913 - 1950), Fleck Sebő (1921 - 1953), Molnár Szaniszló (1882 - 1954), Papp László (1875 - 1930), Peér Leó (1868-1938), Tibolt Ákos (1883-1933)

Főbb művei:

 • Szombathely - Savaria rend. tanácsú város monographiája - 1880 - 1894 (Kunc Adolffal)
 • Q Horatius Flaccus válogatott ódái és epodosai (fordítás magyarázatokkal) - 1899
 • Latin nyelvtan - 1919

A Savaria Forum (hhá) Kárpáti Kelemenről.

Kiss Zoltán ( boldogházi ) / Heves, 1867* - Szombathely, 1924/ Sírja a C/2-es parcellában van.

Fotográfiai szakíró, fotográfus, könyvkiadó, lapszerkesztő, tanár, banktisztviselő.

* A síremléken boldogházi Kiss Zoltán születésének dátumaként 1876 VII. 14. szerepel. Az adat téves! A születési évnél a számjegyeket felcserélték. Anyakönyvi adatok egyértelműen bizonyítják, hogy boldogházi Kiss Zoltán 1867. július 14-én született.

Munkáiból:

 • A pénzintézeti kettős könyvvitel - 1890
 • A fényképezés kézikönyve - 1895 (majd több későbbi kiadás)
 • A fényképezés gyakorlata - 1897 (majd hét későbbi kiadás)
 • A guminyomás - 1908
 • A fényképezés története - 1916
 • 1904 és 1914 között a Szombathelyen megjelenő Fotográfia című folyóirat szerkesztője és kiadója

Knebel Ferenc /Ikervár, 1835 - Szombathely, 1910 / Sírja a B/4-es parcellában van.

Fényképész, a Knebel Fényirda alapítója és tulajdonosa. Munkáival kiállításokon is és sikereket ért el. Az általa, illetve fia, Knebel Jenő és unokája Knebel Riza által készített fotók Szombathely történetének fontos forrásai. Knebel Ferenccel egy sírban nyugszik fia, Kádár (Knebel) Kálmán (1870 - 1951) főtanácsos, műszaki mérnök.  A Savaria Fórum (hhá) Knebel Ferencről.

Knebel Jenő /Szombathely, 1865 - Szombathely, 1935/ Sírja az A/1-es parcellában van.

Fotográfus. Knebel Ferenc fia. 

Laky Kornél /Budapest, 1867 - Szombathely, 1941/ Sírja a C/2-es parcellában van.

Gépészmérnök, 1901 és 1927 között kerületi iparfelügyelő Szombathelyen. Városi képviselő. A Szombathelyi Dalos Egyesület elnöke.

Lelovich Jenő /Duka, 1895 - Szombathely, 1955/ Sírja a B/4-es parcellában van.

1920 és 1948 között az egyik legismertebb Vas megyei újságíró. A Vasvármegye majd a Szabad Vasmegye munkatársa, szerkesztője.  Közben 1941 és 1948 között a Dunántúli Hétfő c. lap kiadója és főszerkesztője.

Lieb Ágoston ( 1832? - Szombathely, 1879) Sírja az A/3-as parcellában van.

Kőfaragó, szobrász. (Johann Hudetz-cel egy sírban.) 

Lewisch Róbert  (1869? - 1918) Sírja a B/2-es parcellában van.

Szobrász, templomfestő, oltárépítő.

Mayer Ede ( 1851 - Szombathely, 1899 ) Sírja a B/2-es parcellában van (a temető falánál)

A Mayer féle gépgyár vezetője, amelyet apjával ( Mayer Enoch ) és testvérével ( Mayer Károly ) alapítottak 1875-ben. 1899-től benzinmotorokat is gyártottak. Közéleti szerepet is vállalt, tagja  volt a vármegyei törvényhatósági bizottságnak, a városi képviselőtestületnek, a kereskedelmi és iparkamarának.

Mészáros Hugó / Szombathely, 1892 - Budapest, 1969/ Síremléke a A/2-es parcellában van (a templom "sarkánál"). (Jelképes sír. Mészáros Hugót - a temető tervezett felszámolása miatt - a Jáki úton temették el.)

1941 - 1944 között a város polgármestere. Ősz Iván néven számos regény, verses és novellás kötet szerzője.

Főbb művei:

 • Rőzselángok - 1909 (Kocsis Lászlóval)
 • Hazafelé - 1917
 • Melitta - 1921
 • Az ősi rög - 1922
 • Mind egyformák - 1923
 • Lehajló kalászok - 1925
 • Lélekharang - 1930
 • Kárhozat - 1930
 • Őszi este - 1934

A kereso.hu Mészáros Hugóról.

Nagy István /1920 - 1943/ Sírja a B/1-es parcellában van.

A Foederatio Emericana - Katolikus Magyar Egyetemi és Főiskolai Bajtársi Szövetség vezetője.

Pálos Károly /Szombathely, 1903 - Városlőd, 1944/ Síremléke az A/3-as parcellában van.

Jogász, szegényüggyel, népjóléttel, szociális kérdésekkel foglalkozó szakember.

Főbb művei:

- Szegénység, szegénygondozás

- Szociális igazságot! - 19347  

További információk Pálos Károlyról a szombathelypont.hu honlapon

Pick György / 1877 - Szombathely, 1926/ Síremléke a B/2-es parcellában van.

Vállalkozó, földbirtokos, újságíró, lapkiadó. A Pick telep névadója. Az első jelentősebb szombatelyi fűrészüzem - a Falco elődje - alapítója. Nevét viseli a Pick telep (A Kolozsvár, Sziget, Szabadka, Torockó és Sárvár utcák alkotta terület.) Szombathelyi Esti Újság és Szemle címmel lapokat adott ki. 1921-22-ben szombathelyi művésztelep létrehozására vonatkozó tervet is készített. 

Pohl Emil /Lewin - ma Sadkowice - Lewin, Lengyelország, 1807 - Szombathely, 1892/ és Pohl Sándor / 1856 - Szombathely, 1917/ 

Síremlékeik a B/7-es parcellában vannak, a vasút melletti "falnál".

A Pohl Emil az első szombathelyi gépgyár (Pohl és fiai) alapítója volt. A gépgyárat halála után fia, Pohs Sándor vezette.

A Vas Népe (Kelemen Attila) a Pohl családról és a Pohl Gépgyárról.

Pottyondy Béla  (Linz, 1866 - ) (csáfordi és potyondi) / A család mauzóleuma a B/7-es parcellában van.

Szombathelyi jogász, közjegyző. 

Pottyondy Béla megjelent munkája: 

 •   A Pottyondy család monográfiája - 1937

(A Pottyondy család kriptáját az 1970-es években exhumálták.)

Schmall Gyula /Léka 1886 -  / A Schmall család kriptája az A/8-as parcellában van.

Vendéglős, a Sabaria étterem és Sabaria szálló (a mai Pannónia Étterem) tulajdonosa. 

Sinkovich Elek /Barkóc - ma Bakovci, Szlovénia, 1868 - 1938/ A Sinkovich család kriptája a B/1-es parcellában van, a temető déli fala mellett.

A muraszombati járás főszolga bírája. 1904 és 1906 között a Muraszombat és Vidéke c. lap szerkesztője. Írásai több helyi lapban is megjelentek.

Munkáiból:

 • Vas vármegye népe - Vendek (in: Borovszky Samu: Vas vármegye) - 1897

Somogyi Ignác /Bögöte, 1812 - Szombathely, 1882/ Sírja az A/3-as parcellában van.

Vármegyei tisztviselő, levéltáros.

Stamborszky Lajos / 1856 - Szombathely, 1910 / Sírja a B/8-as parcellában van.

Orvos, gyógyszerész. Verseket, novellákat is írt.

Stamborszky Lajos verseskötete:

 • Tempi passati - 1899

Stirling Adolf / Szombathely, 1858 - Szombathely, 1927 / Sírja az A/7-es parcellában van.

Vele közös sírban: Stirling Adolfné szül.: Szabó Anna +1892, gyermekei: Stirling Ilona +1888, Stirling Irma +1891, Stirling Ferenc +1892

Stirling Bódog (= Felix Stirling) / 1866 - 1894 / síremléke az A/7-es parcellában van.

Idősebb Stirling József timármester-  / Pinkafő, 1817 - Szombathely, 1876 / sírja az A/4-es parcellában

Vele közös sírban: Stirling Józsefné szül.: Valhalter Mária +1880, Gyermekeik: Stirling János (1848 - 1874), Stirling Antal püspöki titkár (1847 - 1876), Rőthy Józsefné Stirling Mária +1890, Stirling Gusztáv +1891

Stránsky Lujza ( Koroknay Istvánné ) /Toponár, 1882 - Szombathely, 1969/ Sírja a C/1-es parcellában van.

Pedagógus, gyermekeknek szóló könyvek és jelenetek szerzője, könyvillusztrátor.

Munkáiból:

 • Gyermekarcképek: monológok és dialógok 8 - 13 éves gyermekek számára - 1926
 • Iskolai színpad: jelenetek az életből - 1927
 • Romboló Robi Liliputban - 1934
 • Gerő Böske lakodalma - 1934

Stranz Gyula / 1885 - Szombathely, 1940 / Sírja az A/2-es parcellában van.

A Markusovszky kórház első belgyógyász főorvosa, igazgatóhelyettese. 

Takáts József (péteri) /1884 - Szombathely, 1959 / Sírja az A/7-es parcellában van.

Ügyvéd. Szombathely és a Nyugat-Dunántúl kultúrtörténetével foglalkozó tanulmányokat, újságcikkeket is publikált. 

 •  Az Izlam Szombathelyen in. Vasi Szemle 1939. 1-2.
 • Szombathely története az 1920-as évektől a második világháborúig in.Szombathely múltja - jelene - jövője, 1947

 Techet Ignác /Újperint, 1842 -  Szombathely, 1872/ Síremléke az A/1-es parcellában van.

 Mérnök.

 Munkáiból:

 •  A folyóvizek sebességének kiszámítására felállított nevezetesebb képletek rövid ismertetése. - 1869
 •  A hidak hordképességének megítélése - 1870
 •  A többnyugpontú tartókra ható külerők s azok nyugtani mozzanatainak meghatározása - 1870 

Templomos Tempel Ferenc /Szombathely, 1876 - Szombathely, 1939/. Sírja az A/1-es parcellában van.

1914-től az Emberbaráti Egylet kórházának igazgató-főorvosa, 1926-tól Szombathely tiszti főorvosa. A Szombathelyi Takarékpénztár első elnöke.

Munkáiból: Fertőző betegségek a háborúban - 1934

Ujváry Ede (Ujvári Ede) / Somogyacsa, 1876 - Szombathely, 1950 / Sírja az A/2-es parcellában van.

Jogász, 1902-től Szombathely főjegyzője, 1914-től polgármester-helyettes. 1931 és 1941 között Szombathely város polgármestere.

Munkáiból: A magyar alkotmányjog tankönyve: községi közigazgatási tanfolyamok hallgatói számára - 1923

A Savaria Fórum (hhá) Ujváry Edéről.

Varasdy Károly / Körmend, 1846 - Szombathely, /  Síremléke az A/7-es parcellában van.

1871 és 1882 között ügyvéd Körmenden, majd 1882-től alügyész Szombathelyen. 1885 - 1887 között Szombathely polgármestere. 1887-től 1892-ig a képviselőház tagja. 1887-ben Szombathelyen diszpolgári címet kap.

Az Országgyűlési Almanach Varasdy Károlyról 

Vass Béla /Szeged, 1872 - Szombathely, 1934/ Sírja a B/8-as parcellában van.

Festő, grafikus, író, tanár. Az 1920 és 1922 között Szombathelyen működött Szép és Iparművészeti Iskola alapítója.

Munkáiból:

 • A végekről Bp. 1906 (A Huszadik Század Könyvtára 16.)
 • A nagykőrösi nyelvjárás Bp. 1909 (Nyelvészeti füzetek 57.)

Veder Mihály / 1872 - Szombathely, 1950 / Síremléke az A/4-es parcellában van.

A Szombathelyi Honvéd Vegyesdandár parancsnoka. Tűzér tábornok. 

Vándorút ajánló
ALFÖLDI SZENT MÁRTON ÚT (TISZAPÜSPÖKI - KUNSZENTMÁRTON)
Az útvonalakhoz kapcsolódó hírekről,
eseményekről értesülhetsz a Facebook-on is.
Galériák
Szent Márton nyomában kiadványsorozat

32 oldal, magyar és angol nyelven

- a Balaton-felvidéken

- Budapesten

- Szombathelyen

- a Duna - Tisza közén 

Információ: viasancti@gmail.com 

Képgalériáink
Közösség
Csatlakozz Szent Mártonhoz,
járd be az általa bejárt utakat!