SZOMBATHELYI PANTHEON - Neves szombathelyiek a Szent Márton utcai temetőben

Az összeállítás folyamatosan bővül. Észrevételeket, javaslatokat szívesen fogadok: Orbán Róbert - viasancti@gmail.com 

Alexy Emil /1844, Pinkafő (ma Pinkafeld - Ausztria) - Szombathely, 1932/ Sírja az A/3-as parcellában van.

1877-től - 48 éven át -  Szombathely város tiszti főorvosa, törvényszéki orvos.

Munkája: Orvos-természettudományi szótár - 1927

Alexy Emillel közös sírban: Alexy Emilné(1850 - 1886), Alexy Tóbiás sebész orvos, Alexy S.... Borbála.

Annunciáta nóvérek síremlékei az A/6-os, B/2-es és B/8-as és C/1-es sírparcellákban

A/6-os parcellában: Bornarnin Karolina ( - 1920), Schrancz Paula Petronella (1892 - 1922), Brozin Mária Fabianna (1901 - 1925), Kosik Rozália Hyacinta (1892 - 1953) 

B/2-es parcellában 1. síremlék: Kulcsár Erzsébet Kalliszta (1909 - 1943), Balogh Mária Eugénia (1910 - 1943), Holler Julia Skolasztika (1867 - 1945), Keszeli Teréz Paula (18883 - 1945), Toplák Borbála Baptiszta (1911 - 1946), Kuntchitsch Mária Klementina (1865 - 1945), Mikla Viktória Ladiszla (1878 - 1947), Nagy Margit Ludmilla (1918 - 1948), Varga Rozália Ancilla (1910 - 1948), Kecskés Ilona Szabina (1909 - 1949), Kustora Mária Metodia (1914 - 1950), Majer Mária Bernarda (1896 - 1950), Wirth Teréz Lucia (1876 - 1951), Zakrajsik M. Karolin (1892 - 1956)

B/2-es parcellában 2. síremlék (Az 1. síremlék közelében): Majer Mária Bernarda (1896 - 1950), Wirth Teréz Lucia (1876 - 1951), Zakrajsik M. Karolin (1892 - 1956) Mindhárom név szerepel az 1. számú, "nagy" síremléken is.

A B/8-as parcellában: Grósz Helén Gabriella (1898 - 1924), Ellmann Teréz Remigia (1898 - 1924), Lisinszki Mária Kaliszta? ( - 1924?), Krájcsi Ludmilla Ge.... ( - 1935), Csaubák? Piroska Erzsébet (  - 1939), Pusz.... Mária Immaculata (1911 - 1934), Cseke Ágnes .... (1913 - 1933), Löhr Helena Szerefina (  - 1935), Mózz? Julianna Ka...... (1891 - 1937), Kátai Tóth Mária Bonifácia (189? - 1937), ....... ...... Ottilia (191? - 193?), Kiss Ilona Patricia (1911 - 1945)

A C/1-es parcellában: Hagár Mária Imelda (1892 - 1926), Firnstall Anna Marianna (1897 - 1926), Germánn Ilona Kalliszta (1856 - 1928), Szabó Rozália Franciska (1889 - 1933), Reining Teréz Veronika (1905 - 1934), Snoc Katalin Antónia (1896 - 1941), Polgári Mária Kornélia (1911 - 1942), Martasek Karolina Apollónia (1893 - 1943)

Bakos Sándor /pákai/ (1830 - 1908) Síremléke a C/1-es parcellában.

1848-as hadnagy, uradalmi intéző. Vele közös sírban: Bakos Sándorné Borsics Hermin (1842 - 1924), vadosfai Németh Aladárné pákai Bakos Ilona (1874 - 1912). A síremléket a pákai Bakos család címere díszíti.

Balassa Kálmán (1885- 1949)  Síremléke az A/2-es parcellában.

A Városi Zeneiskola igazgatója, hegedűművész. Vele közös sírban: Balassa Kálmánné Koncz Irén , idősebb Koncz János, Koncz Jánosné Kemény Emília). ((Koncz János hegedűművész szülei és testvére)

Balázs László (Szombathely, 1941 - Szombathely, 1957) Síremléke a C/2-es parcellában.

Az 56-os események diákáldozata. Nagykanizsán sebesült meg, a szombathelyi kórházban halt meg. 

Balogh Gyula /Ihászi, 1837 - Szombathely, 1921/ Síremléke az A/7-es parcellában van.

Levéltáros, történetíró, lapszerkesztó, újságíró, költő

Munkáiból:

 • Költemények - 1870

 • Újabb költemények - 1879

 • Vasmegye székházának története - 1886

 • Vasvármegye nemes családjai - 1894

 • Klio szolgálatában - 1886 (reprint - 2006)

 • Vasvármegye honvédsége 1848-1849-ben - 1895 (reprint - 1997)

 • Az 1809 évi insurrectio és franczia megszállás Vasmegyében - 1895 (reprint - 1997)

A szombathely.hu Balogh Gyuláról

Bárdossy Jenő (bárdosi) / Szombathely, 1861 - 1934/ Síremléke az A/3-as parcellában van.

Jogász, 1891 - 1895 között Vas megye főjegyzője, 1895-től a Földművelési Minisztériumban főtanácsos, később helyettes államtitkár. 1900-ól 1903-ig Sáros megye főispánja.  

Több szombathelyi sportegyesületben is vezető tisztséget töltött be. Versei, novellái napilapokban, folyóiratokban jelentekmeg, festészettel is foglalkozott.

A bardossy.hu Bárdossy Jenőről   Bárdossy Jenővel egy sírban: Bárdossy László (1785 - 1849) és felesége Eölbey Mária (1791 - 1821). Bárdossy Júlia (1821 - 1852), Bárdossy Irma (1851 - 1854), Szabó Ignácné Bárdossy Krisztina (1807 - 1864), Bárdossy Lászlóné Nagy Emília (Rábahidvég,1826 - Szombathely, 1884), Bárdossy László (Szombathely, 1819 - Szombathely, 1890), zalai alispán, Bárdossy László (1856 - 1913), 

 

 

Béry István (1871 - 1951) Síremléke az A/2-es parcellában.

1906 és 1923 özött szombathelyi járásbíró. Vele közös sírban felesége Béry Istvánné Tempel Ilona (1877 - 1959) 

Bíró Pál (1864 - 1928) Sírja az A/2-es parcellában van.

A Szombathely Felső-kereskedelmi Fiuiskola (a Horváth Boldizsár Szakközépiskola elődje) tanára.

Bodányi Ödön / Kerülős (ma Cherelus - Románia), 1856 - Szombathely, 1921 / Sírja az A/5-ös parcellában van.

1899-től Szombathely város főmérnöke. Irányításával készült el a város víz és csatornahálózata.

Főbb művei:

 • A keskeny-vágányú vasútak gazdasági jelentősége - 1892

 • Adatok Zichy Mihály életéről és művészetéről - 1902

 • Szombathely város fejlődése 1895 - 1910-ig és műszaki létesítményei - 1910 (reprint 1998)

 • A templom a városképben (Építő Ipar) - 1913

 

Botfy Janka (Sopron, 1856 - Szombathely, 1932) Síremléke az A/2-es parcellában

Zongoraművész, a szombathelyi Zeneiskola tanára

Bozzay Ödön /Szombathely, 1900 - Szombathely, 1957/ Sírja az A/4-es parcellában van.

Szobrász. 

Böhm Károly dr. (1887 - 1956) Srja B/2-es parcellában.

 A Fiu Felső-kereskedelmi Iskola tanára, a Magyar Földrajzi társaság tagja, a szombathelyi Protestáns Kör főtitkára, az evangélikus egyház tanácstagja.

Brenner Boldizsár / Balthasar Brenner  (1787 körül, Groß-Siegharts - ?, Szombathely) Síremléke az A/3-as parcellában.

Két társával együtt bérkocsi fuvarozást végzett Szombathely - Sopron - Bécs között. Vele egy sírban felesége: Magdalena Weber.

Brutscher József (Szombathely, 1859 - Szombathely, 1923) Sírja az A/4-es parcellában található.

Kárpitosmester, tűzoltóparancsnok, a szombathelyi mentőszolgálat megalapítója.

A szombathely.hu Brutscher Józsefről.

 

Burdáts Ilona (1892  - 1948) Síremléke az A/5-ös parcellában.

Tanítónő, állami erdészeti irodatiszt.

Csákváry Károly (1868 - 1937) - Sírja az A/8-as parcellában van.  

Mészáros és hentesmester, ipartestületi elnök, a Dunántúli Húsipar elnöke. a Keresztényszocialista Egylet alelnöke. 

Csermely Gyula /Nárai, 1906 - Szombathely, 1945/ Sírja az A/2-es parcellában található.

Városi majd vármegyei hivatalnok. 1945 májusa és szeptembere között Szombathely polgármestere.

 

 

Czedera Gyula (Szombathely, 1852 - 1903) Síremléke az A/5-ös parcellában.

Szombathely város főjegyzője. Vele közös sírban: Czedera Mátyás (1801 - 1855), Feder Gyula (1878 - 1879), Németh Margit (1884 - 1961) 

Czipott Géza /Martyánc (később Mártonhely, jelenleg Martjanci - Szlovénia), 1882 - Szombathely, 1930/ Sírja az A/4-es parcellában van.

1909 és 1929 között a szentgotthárdi, majd 1929-től haláláig a szombathelyi evangélikus gyülekezet lelkésze. 1921 és 1930 között a Körmenden, majd Szentgotthárdon, később Szombathelyen megjelenő Harangszó c. lap szerkesztője. 1927-től 1930-ig a Lelkipásztor című evangélikus szakfolyóirat felelős szerkesztője. Rendszeresen publikál más protestáns folyóiratokban is.

Önálló kötete: Csendes órák - 1915

 

 

Daday Dezső (1884 - 1956) Síremléke az A/5-ös parcellában

A szombathelyi Női Felsőkereskedelmi Iskola igazgatója, Vele egy sírban: Daday Dezsőné (1888 - 1955) polgári iskolai tanár.

Dávid László (Szombathely, 1861 - 1931) Síremléke az A/5-ös parcellában.

1901 és 1931 között hosszúperesztegi plébábos. Vele közös sírban: Dávid László (1832 - 1894 és felesége Kovács Terézia (1832 - 1905), Dávid Gizella (1864 - 1889), Dávid Terézia (1867 - 1886), Milán Gyuláné Dávid Anna (1872 - 1943), Ilona.

Deme László (1889 - 1949) Síremléke a B/8-as parcellában.

Nyugállományú katonatiszt. A Legitim Királyság című lap szerkesztője.A Nemzeti Legitimista Néppárt Vas megyei szervzetének elnöke. Vele közös sírban: Deme Károlyné Rill Vilma (1860 - 1927)

Desics Ignác (lipováni és grobniki) /Káld, 1857 - Szombathely, 1937/ Sírja a B/2-es parcellában van. (Mayer Ede síremlékével átellenben)

Vármegyei tisztviselő, káptalani levéltáros.

Jelentősebb munkái:

 • A lipováni és grobniki Desics család története - 1922

 • A vasvár-szombathelyi székeskáptalan története főbb vonásokban 1929 - 1935

Domonkos nővérek Síremlékük a C/1-es parcellában van.

Ozabiner Ottilia ((188 - 1921), Wilfling Józsefa (1855 - 1922), Kiss M. Angelika (1895 - 1928), Sorger Marlina (1862 - 1929), Kovács Ladiszla (1896 - 1934), Csidei Márta (1892 - 1935), Paksa Magdolna (1880 - 1936), Majtam Mirjam (1900 - 1937), Jaminio Alojzia (1866 - 1944), Horváth Krisztina (1901 - 1949), Simon Amália (1890 - 1950), Doma M. Angéla (1883 - 1951), Nagy M. Angelika (1911 - 1962) 

Dunst János / Nagyszentmihály (ma Grosspetersdorf - Ausztria), 1873 - Bécs/Wien, 1908 / Sírja a B/4-es parcellában van.

Jogász, városi hivatalnok, helyettes polgármester, a Dalos Egyesület elnöke

Munkája: A magyar közigazgatási jog betüsoros tárgymutatója (szerk: Dunst János) - 1907. A 18 kötetesre tervezett műnek csak egy kötete jelent meg.

Eredics Ferenc /Csénye, 1840 - Szombathely, 1911/ Az Eredics család mauzóleuma a C/1-es parcellában van.

Jogász, politikus, a Szombathelyi Általános Takarékpénztár egyik megalapítója, később titkára. Verseket is írt.

Verseskötete:

 •   Költemény-füzér - 1862

Eredics Ferenccel közös sírban: Eredics Ferencné Taschler Jusztina (1840? - 1910), Eredics Margit (1904? - 1928), Eredics Ferenc ( - 1939), ügyvéd, Eredics Ferencné Rózsavölgyi Olga (1882 - 1957)

Erkinger István (Szombathely,1861 -  Szombathely, 1947) Síremléke az A/3-as parcellában

1889 és 1919 között Felsőszemenye (ma: Muraszemenye) plébánosa

Ernuszt Gézáné (Tulok Erzsébet) / - 1938/ Sírja a B/2-es parcellában, a B és C parcellákat elválasztó falnál.

Műfordító (Henry Bordeaux: Behavazott lábnyomok, Henry Bordeaux: Veszedelmes játék)

 

Erőss József (Ivánegerszeg, 1868 - Szombathely, 1917) Síremléke a B/6-os parcellában.

1907 és 1917 között a szombathelyi Papnevelő Intézet tanára, 1912-től aligazgatója. "Hálás tanítványai 1926-ban 10 ½ millió K. költséggel szép síremléket állítottak számára a szombat- helyi temetőben."

Fábián Gábor (Balozsameggyes, 1876 - 1938) Síremléke az A/5-ös parcellában.

1916 és 1928 között Dozmaton, majd 1928 és 1938 között Szepetneken plébános. Vele közös sírban édesapja, Fábián Ferenc (1845 - 1894) és testvére, Fábián Ferenc (1874 - 1895)

Farkas István (Léva, 1832 - Szombathely, 1915) Síremléke az A/5-ös parcellában van.

48-as nemzetőr, a Vasmegyei Honvédegylet alelnöke, majd elnöke. 1877 és 1897 között Szombathelyen őrízte az 1848 - 49-es Lévai Nemzeti Őrsereg zászlaját.

Fekete család síremléke - B/3-as parcella

A síremlék készítője: Merkly Ferenc szobrász. A sírban nyugszanak: Fekete Karola, Fekete Jánosné Móricz Mária, Fekete István (1891 - 1960) Szombathely jehyzője, majd polgármesterhelyettese, Fekete Istvánné Szeleczky Gabriella (1895 - 1975)

Felkl Viktor (.... 1949?) Síremléke az A/4-es parcellában.

1914-től 1948-ig kislődi plébános, pápai kamarás.

Ferencesek síremléke - A/6-os parcella

P. Székeli Szaléz (1844 - 1890), P. Marton Lukács (1812 - 1891), Fr. Boros Pacifik (1829 - 1892), P. Hornyik Heliodor (1840 - 1896), P. Hermán Jeremiás (1815 - 1899) P. Szekér Fakund (1841 - 1901), Fr. Tóbiás Juvenál (1840 - 1904), Fr. Zagyva Zakariás (1877 - 1906), P. Elek Teodorich (1841 - 1906), P. Kovalovszky Márton (1822 - 1907), P. Tormássy Bonaventura (1840 - 1917), Fr. Farkas Medárd (1912 - 1933), P. Mátés Hilár (1897 - 1934), Fr. Kleinmayer Antonin (1921 - 1945), P. Apáthy Oszvár (1901 - 1955), Fr. Vajda Benjámin (1900 - 1956), P. Horváth Domonkos (1885 - 1961)

Gaál István (Felsőőr, 1861 - 1931) Sírja az A/3-as parcellában.

1899 és 1916 között plébános Tornyiszentmiklóson.

Gigler József (1785? - 1857), Gigler Mihály (1834? - 1857) Síremlékük az A/4-es parcellában.

Mindketten bábosok és viaszöntők.

Gombás Elek (Ikervár, 1865 - Gerse, 1909) Síremléke a B/7-es parcellában.

1897-től 1901-ig plébánoshelyettes, majd 1901-től 1909-ig plébános Gersén.

Gombás Nándor (1905 - 1951) síremléke az A/6-os parcellában.

1938 és 1943 között szőcei plébános, előtte és utána hitoktató Kömenden, illetve Szombathelyen.

Góth János (Szentpéterfa,1884 - Szombathely, 1932) Síremléke az A/5-ös parcellában van.

Műlakatos, díszműkovács

Green Ferdinánd (Green Nándor) (Arad, 1865 - Szombathely, 1922) Sírja az A/4-es parcellában van

Arad város rendőrkapitánya, majd 1919 tavaszán rövid ideig Arad vármegye főispánja.

 

Greisinger Ottóné (Kerecsényi Ilona) /1861 - 1935/ Síremléke az A/4-es parcellában

"A leánynevelés és a polgári nőmozgalom kiemelkedő alakja"

Grimm Kálmán (Szombathely, 1875 - Szombathely 1932) Sírja az A/2-es parcellában van.

Pékmester, Grimm Károly polgármester (és egyben pékmester) fia.

Guary Ernő, guary és felsőszelestei (1872 - 1938) Síremléke a B/7-es parcellában.

Levéltáros. A sírban nyugszik még felesége: Daisy M. McLoughlin (1879 - 1938) és Nádas Róbertné

Gyöngyös Ferenc (eredeti nevén: Fuchs Ferenc) /Kőszeg, 1891 - 1957? / Síremléke az A/3-as parcellában van.

Pápai prelátus, kanonok. 1921-1922-ben a szombathelyi szeminárium igazgatója. 1922-től Körmenden plébános, a körmendi katolikus kultúrház építtetője.

 

Gyuk Pál (Szombathely,1879 - Szombathely, 1942) Síremléke a B/5-ös parcellában.

A Szombathelyi Ujság szerkesztője (1914 - 1916), jáki plébános (1916 - 1923).

Haeller András ( 1780? - Szombathely, 1836) síremléke az A/4-es parcellában.

Kőszegi, majd szombathelyi harangöntő. Vele közös sírban felesége, Balogh Terézia. 

Hainzmann János  (Sopron, 1842 - Szombathely, 1929) Síremléke a B/3-as parcellában

Vendéglős, a Szarvas (Sabaria) vendéglő (mai Pannónia Étterem elődje) és a pályaudvari "Resti" üzemeltője. Vele Közös sírban Hainzmann Jánosné Házas Ilona, Hainzmann Ella, Hainzmann Sándor (1888  - 1894?), Hainzmann Ilona (1874 - 1953), Lékai Lingauer Albinné Hainzmann Malvin (1887 - 1953)

Heckenast János (1859 - 1924) Síremléke az A/6-os parcellában.

Egyházi szobrász, oltárépítő, aranyozó. Vele közös sírban felesége: Heckenast Jánosné Móritz Róza (1866 - 1954) és kis korukban meghalt gyermekeik.

Heiner László (Táplánfa, 1902 - Szombathely, 1961) Síremléke az /A/6-os parcellában van.

Gyöngyösfalui igazgató-tanító. Vele egy sírban: Heiner József (1867 - Szombathely 1931) kántortanító, Heiner Józsefné, szül.: Anhalt Anna (Kám,1883 -  Szombathely,1939) tanítónő.

Helf János (1868 - 1952) Síremléke az A/1-es parcellában.

A körmendi Batthyány uradalom főerdésze. Vele közös sírban felesége, Bódogh Lenke (1875 - 1943) 

Herbst Géza /1864 - Szombathely, 1938/ Sírja az A/2-es parcellában van.

Jogász, a kőszegi járás szolgabírája, majd a vármegye főjegyzője. 1906 és 1924 között Vasvármegye alispánja. Számos társadalmi és gazdasági szervezetben töltött be vezető tisztséget (Fehérkereszt Egylet, Szépítő Egyesület, Tüdővész Ellen Védekező Egyesület, Dunántúli Helyiérdekű Vasút, stb.). Vele közös sírban felesége, Herbst Gézáné Barac  Kornélia (1869 - 1937)

Hidassy Krisztina (Komárom, 1825 - Szombathely, 1916) - A síremlék a B/6-es parcellában van.

A sírszobor készítője: Merkly Ferenc.  

Hodászy Ignác (Balogfa, 1867 -  Szombathely,1912) Síremléke a C/1-es parcellában.

Patikus, az Angyal patika tulajdonosa. Vele egy sírban felesége, Berke Sarolta (1880 - 1960) és Istvánka (1933)

Horvath, Elisabetha (született: Tempel)  Valószínűleg ez a temető legrégibb síremléke. A/5-ös parcella a "vezérkereszt" mellett.

"Ist in ihrer schensten Blühe im 24 Jahren den Herrn entschlafen den 18. April 1816."

A síremléken szerepel még: Carolus Horvath (5. Nov 1813), .... Horvath (11. April 1816), Franziscus Horvath (26. iuli 1816) neve.

Horváth Dezső (1848- 1911) Síremléke a C/1-es parcellában.

Vas megye főjegyzője, a Vas megyei takarékpénztár alelnöke.

Horváth Lajos ( -  Szombathely, 1929) Sremléke a B/8-as parcellában.

Szikvíz gyáros. Vele közös sírban: felesége, Helyes Karolina, Horváth Blanka Anna, Horvay Lajos. A síron nagy méretű Krisztus-szobor

Hudetz, Johann (Hudetz János) / 1828 - Szombathely, 1861 / Sírja az A/1-es parcellában van.

Kőfaragó, szombathelyi műhelyét 1856-ban alapította. Vele közös sírban: Lieb Ágoston szobrász (Lásd: külön)

Hudetz József (Szombathely, 1857 - Szombathely, 1932) Síremléke az A/4-as parcellában a kerítésfal mellett.

Kőfaragó, díszítő szobrász

Hübner János ( 1825 - Szombathely, 1905) A Hübner család mauzóleuma az A/7-es parcellában van.

Asztalosmester, majd építési vállalkozó. Városi tanácsos, a szombathelyi közélet ismert alakja volt. Utca is viseli a nevét.

Ibrahim, Kadri /Kadri Ibrahim/ (1903 - 1939) - Síremléke a B/5-ös parcellában.

Cukrászsegéd. Törökországból származott. Testvérének, Ramadan Ibrahimnak Szentmártonban édességboltja volt, fagylaltot is árult.

Irsay József / 1889 - Szombathely, 1945 / Síremléke az A/2-es parcellában van.

Honvéd ezredes.

Megjelent kötete:

 •  A Strypától Budapestig Szibérián át - Kalandok és élmények - 1938

Jobst Frigyes, ruprechti (Friedrich Jobst von Ruprecht) / 1877? - 1940 / Síremléke az A/1-es parcellában van.

Utász tábornok, hadmérnök. 

Jókay - Ihász Miklós /Budapest, 1892 - Szombathely, 1945/ Sírja a B/5-ös parcellában van.

1926-tól a képviselőház, 1939-től a felsőház tagja. Politikusként főleg mezőgazdasági és közigazgatási kérdésekkel foglalkozott. Számos tisztséget töltött be a Református Egyházban. Jókay Károly (Jókai Mór testvérbátyja) unokája.

A jokay.hu. Jókay - Ihász Miklósról

Jüsztl család síremléke - C/1-es parcellában, a kerítésfal mellett.

A dombormű készítője Sződy Szilárd szobrász. A sírban nyugszanak: Jüsztl Nándor lakatosmester. Jüsztl Nándorné Gergye Terézia, Jüsztl Terka, Jüsztl Ede, Jüsztl Mária, Jüsztl Erzsébet, Jüsztl Nándor.

Kaffehr Béla (Kőváry - Kaffehr Béla) (Kürtös,1855 - Szombathely,1907) Síremléke a B/2-es parcellában van.

Újságíró, szerkesztő, műfordító, a Vasvármegye című lap alapítója

Kaltenecker Károly (Szentelek / Stegersbach, 1878 - 1955) Síremléke az A/2-es parcellában.

1926-tól 1955-ig kőszegszerdahelyi plébános

Kapossy János / Szombathely, 1894 - Budapest, 1952 / Sírja az A/4-es parcellában van.

Művészettörténész, levéltáros, a magyarországi barokk művészet kutatója.

Jelentősebb művei:

 • A szombathelyi székesegyház és mennyezetképei - 1922

 • F. A. Hillebrandt - 1924

 • Maulbertsch sümegi freskóműve - 1930

 • A magyarországi barokk európai helyzete - 1931

 • Magyarországi ötvösök a XVIII-XIX. században - 1934

 • Maulbertsch a szombathelyi püspöki palotában - 1943

A Vasi Szemle (Zsámbéky Monika) Kapossy Jánosról.

Károlyi Antal / Magyargencs, 1843 - Szombathely, 1911 / Síremléke az A/4-es parcellában van.

Jogász, vármegyei tisztviselő. 1891-től 1901-ig Vasvármegye alispánja. 1901 és 1906 között országgyűlési képviselő.

Az Országgyűlési Almanach Károlyi Antalról.

Kárpáti Kelemen / Rábaszentmárton, (ma Sankt Martin an der Raab - Ausztria) 1859 - Szombathely, 1923 / Sírja az A/3-as parcellában van.

Történész, tanár, premontrei szerzetes. 1890-től a Régészeti Egylet, 1899-től a Vasvármegyei Kulturegyesület titkára. 1883-tól a Premontrei Gimnázium tanára, 1907 - 1911 között igazgatója. Vele egy sírban van eltemetve a Premontrei Gimnázium több tanára is: Bajáky Gyula (1836 - 1868), Fáy Ervin (1913 - 1950), Fleck Sebő (1921 - 1953), Molnár Szaniszló (1882 - 1954), Papp László (1875 - 1930), Peér Leó (1868-1938), Tibolt Ákos (1883-1933)

Főbb művei:

 • Szombathely - Savaria rend. tanácsú város monographiája - 1880 - 1894 (Kunc Adolffal)

 • Q Horatius Flaccus válogatott ódái és epodosai (fordítás magyarázatokkal) - 1899

 • Latin nyelvtan - 1919

 

Kelemen István (Szombathely, 1831 -  Szombathely, 1917) Síremléke a B/6-os parcellában van.

1876 és 1912 között Csehimindszent plébánosa, 1887-től a vasvári kerület esperese.

Kemenes Bálint (Nagykölked,1864 - Szombathely, 1945) Síremléke a B/5-ös parcellában.

Tanító, testnevelő tanár. 28 éven át a Premontrei Gimnáziumban tanított. Külöböző sportágakban 46 érmet szerzett. 1928-ban elnyerte a Magyar Tudományos Akadénia Wodianer-díját.

Kerner Tivadar (1869 - 1929) Síremléke a C/1-as parcellában.

Aranyműves és ékszerész, az Emberbaráti Egylet kórházának gondnoka. Vele közös sírban: felesége: Kerner Tivadarné Rácz Rozina (1853 - 1913) és  Kerner Rozina (1862 - 1920)

"Kerner Tivadar az Emberbaráti Egyletnek most elhunyt gondnoka, aki húsz évig töltötte be ezt a tisztet, egész vagyonát és a kórház mellett lévő villáját is az intézetnek hagyományozta, azza! a rendelkezéssel, hogy a villáből a kórház gyermekosztályát építsék meg." (Magyarság, 1929. február 21. 7. p.)

Kisfaludy József (Pécs, 1860 - 1921) Síremléke a B/8-as parcellában.

Szombathelyi rendőrfőkapitány. Vele közös sírban felesége szilvásujfalusi Ujfalussy Mária (1869 - 1936)

Kiss Zoltán ( boldogházi ) / Heves, 1867* - Szombathely, 1924/ Sírja a C/2-es parcellában van.

Fotográfiai szakíró, fotográfus, könyvkiadó, lapszerkesztő, tanár, banktisztviselő.

* A síremléken boldogházi Kiss Zoltán születésének dátumaként 1876 VII. 14. szerepel. Az adat téves! A születési évnél a számjegyeket felcserélték. Anyakönyvi adatok egyértelműen bizonyítják, hogy boldogházi Kiss Zoltán 1867. július 14-én született.

Munkáiból:

 • A pénzintézeti kettős könyvvitel - 1890

 • A fényképezés kézikönyve - 1895 (majd több későbbi kiadás)

 • A fényképezés gyakorlata - 1897 (majd hét későbbi kiadás)

 • A guminyomás - 1908

 • A fényképezés története - 1916

 • 1904 és 1914 között a Szombathelyen megjelenő Fotográfia című folyóirat szerkesztője és kiadója

Knebel Ferenc /Ikervár, 1835 - Szombathely, 1910 / Sírja a B/4-es parcellában van.

Fényképész, a Knebel Fényirda alapítója és tulajdonosa. Munkáival kiállításokon is és sikereket ért el. Az általa, illetve fia, Knebel Jenő és unokája Knebel Riza által készített fotók Szombathely történetének fontos forrásai. Knebel Ferenccel egy sírban nyugszik fia, Kádár (Knebel) Kálmán (1870 - 1951) főtanácsos, műszaki mérnök.  A Savaria Fórum (hhá) Knebel Ferencről.

Knebel Jenő /Szombathely, 1865 - Szombathely, 1935/ Sírja az A/3-as parcellában van.

Fotográfus. Knebel Ferenc fia. 

Vele egy sírban: Háiden János (1804 - 1865), Háiden Jánosné Czédler Anna (1811 - 1872), Háiden József (1842 - 1865) jogtudor, hites ügyvéd, Háiden Imre (1838 - 1885) hites ügyvéd, 

Knebel Kornél (1863 - 1929) Síremlék a B/1-es parcellában.

Ügyvéd, kormányfőtanácsos. Vele egy sírban: Knebel Iona (1895 - 1898), Knebel Kornélné Schilhán Ilona (1872 - 1939)

Komlósi Ágoston (Baja,1905 - Szombathely?, 1956) Sírja a B/5-ös parcelléban.

Középiskolai tanár (Faludi Ferenc Gimnázium).  "Egy kitűnő kémiatanár, Komlósi Ágoston... Ő ébresztette föl a gyermekekben a kémiának azt a szeretetét, amely ritka a középiskolában. Ötödikben már megkaptam tőle az első egyetemi év kémiakönyveit, és részben megtanultam, részben értelmezni kezdtem őket." (Pungor Ernő akadémikus)

Kopácsy Pál (1887, Geregye - 1955, Szombathely) Sírja az A/8-as parcellában van.

Tanító, majd iskolaigazgató Káldon. Vele közös sírban felesége, Szabadfy Nóra tanítónő.

Kovács Emil Dr. (1864 - Szombathely, 1944) Sírja a B/4-es parcellában.

Körorvos. "Jószívűségéért a betegei a szegények orvosának hívták". Vele közös sírban felesége Kárpáti Mária (1868 - 1948) 

Krantz József (Csajta / Schachendorf, 1889 - 1942) Síremlék a B/5-ös parcellában.

Kanonok, esperesplébános

Laky Kornél /Budapest, 1867 - Szombathely, 1941/ Sírja a C/2-es parcellában van.

Gépészmérnök, 1901 és 1927 között kerületi iparfelügyelő Szombathelyen. Városi képviselő. A Szombathelyi Dalos Egyesület elnöke.

Laschober Sámuel ( - 1937?) Síremlék a B/4-es parcellában.

1871 és 1912 között a felsőújlaki (ma: Neustift bei Güssing) evangélikus elemi iskola tanítója.

Lelovich Jenő /Duka, 1895 - Szombathely, 1955/ Sírja a B/4-es parcellában van.

1920 és 1948 között az egyik legismertebb Vas megyei újságíró. A Vasvármegye majd a Szabad Vasmegye munkatársa, szerkesztője.  Közben 1941 és 1948 között a Dunántúli Hétfő c. lap kiadója és főszerkesztője.

Lenk Imre (1883 - 1945) Sírja az A/8-as as parcellában.

Ügyvéd, a Dalos Egyesület vezetőségi tagja, a Horváth Boldizsár az "Igazságért" Reform Szabadkőműves Páholy alapító tagja. (Később átlépett az Ébredés Páhoyba.)

Lepold Lajosné sárszegi Nemes Aranka ( Nagykanizsa,1884 - 1937) Síremléke az A/2-es parcellában.

Tantónő Szentléránton. Vele közös sírban férje, Lepold Lajos tiztviselő.

Lieb Ágoston ( 1832? - Szombathely, 1879) Sírja az A/1-es parcellában van.

Kőfaragó, szobrász. (Johann Hudetz-cel egy sírban.)  A sírban nyugszik még: Hudetz Lujza, Hudetz - Lieb Ágostonné Klöckler Mária

Lewisch Róbert  (1869? - 1918) Sírja a B/2-es parcellában van.

Szobrász, templomfestő, oltárépítő. Vele egy sírban apja, Lewisch Lambert (1836, Bécs - 1907, Szombathely) templomfestő és aranyozó

Major Gyula (Vasszentmihály, 1874 - 1931) Síremléke a B/3-as parcellában.

1909-től haláláig pákai plébános.

Mátéfy Jenő  (1889 - 1945) - Síremléke az A/8-as parcellában (vasút melletti kriptasor)

Vas vármegye tiszti főorvosa

Matolcsy János (születési nevén: Matschek) (1891 - Szombathely, 1944) Sírja az A/6-os parcellában van.

A szombathelyi Polgári Leányiskola igazgatója.

Mayer Ede ( 1851 - Szombathely, 1899 ) Sírja a B/1-es parcellában van (a temető falánál)

A Mayer féle gépgyár vezetője, amelyet apjával  (Mayer Enoch/Enok ) és testvérével ( Mayer Károly ) alapítottak 1875-ben. 1899-től benzinmotorokat is gyártottak. Közéleti szerepet is vállalt, tagja  volt a vármegyei törvényhatósági bizottságnak, a városi képviselőtestületnek, a kereskedelmi és iparkamarának. A síremléken szereplő további nevek: Mayer Edéné Schilhan Mária (1864 - 1941), Mayer István (1884 - 1916) tüzérfőhadnagy, Mayer László (1898 - 1945), Mayer Enok (1819 - 1887) gépgyáros és felesége Wagner Katalin (1831 - 1855), Mayer Mária (1852), Mayer Malvina (1855), Mayer Károly.(1853 - 1901) gépgyáros

Mendelényi János Dr. /meszleni/ (1859 - 1915) Síremléke a C/1-es parcellában.

Ügyvéd, a sárvári evangélikus gyülekezet felügylője. Vele közös sírban: Mendelényi Sámuelné szül. Fehér Eszter (1823 - 1890) Mendelényi Sámuel nemescsói evangélikus lelkész özvegye.

Mészáros Hugó / Szombathely, 1892 - Budapest, 1969/ Síremléke a A/2-es parcellában van (a templom "sarkánál"). (Jelképes sír. Mészáros Hugót - a temető tervezett felszámolása miatt - a Jáki úton temették el.)

1941 - 1944 között a város polgármestere. Ősz Iván néven számos regény, verses és novellás kötet szerzője.

Főbb művei:

 • Rőzselángok - 1909 (Kocsis Lászlóval)

 • Hazafelé - 1917

 • Melitta - 1921

 • Az ősi rög - 1922

 • Mind egyformák - 1923

 • Lehajló kalászok - 1925

 • Lélekharang - 1930

 • Kárhozat - 1930

 • Őszi este - 1934

Módly János (1860 - 1925) Síremléke a C/1-es parcellában.

Püspöki elemi iskolai tanító. Vele közös sírban: Módly Matild (1886 - 1953) tanítónő, Módly Jánosné Somogyi Teréz (1861 - 1923).

Moldoványi István (1880 - 1939) Síremléke az A/2-es prcellában.

Az Egyházmegyei Takarékpénztár vezérigazgatója. Vele közös sírban: felesége, Gyuk Katalin (1894 - 1971) 

Nagy István /1920 - 1943/ Sírja a B/1-es parcellában van.

A Foederatio Emericana - Katolikus Magyar Egyetemi és Főiskolai Bajtársi Szövetség vezetője.

felsőeöri Nagy Jenő (Kemenessömjén, 1842 - Szombathely, 1912) síremléke az A/3-as parcellában van.

Moson vármegye főispánja, Vas megyében tövényhatósági bizottsági tag, Szombathelyen városi képviselő.

Novák Károly (1898 - 1946) Síremléke az A/5-ös parcellában.

Ujságíró, a Hír, majd a Nyugati Kis Ujság munkatársa. 1946. március 16-án gyilkosság áldozata lett

Nedeczky Gedeon (Nagyszombat, - Szombathely, 1943)nyugalmazott huszárszázados és lánya Nedeczky Margit (Budapest, 1910 - Szombathely,1956) tanítónő sírja azA/3-as parcellában

Nedeczky Gedeon a. budapesti 1. honvédhuszárezred tisztje volt, 1940-ben Kunszentmárton, majd Kaposváron élt. 

Nedeczky Margit pedagógusi pályáját Kunszentmártonbanban kezdte, később Kaposváron tanított, onnan került Szombathelyre.

Németh Ferenc (1848 - 1919) Sírja a B/4-es parcellában.

Igazgató - tanító.

Németh István (1897 - 1962) Sírja az A/5-ös parcellában

'Nyomdász, 1945 és 1948 között Szombathely polgármestere, 1957-től 1958-ig szombathelyi tanácselnök.

Nikits Franciska (1834? - 1860) Síremléke az A/5-ös parcellában, a temetői nagykereszt közelében.

"Magányzó"

Pados Ernő (1896 - Szombathely, 1946) Sírja az A/3-a parcellában.

Oladi, majd gyöngyösszőllősi kántortanító.

Pálinkás József (Szombathely, 1874 - 1919) Síremléke az A/5-ös parcellában van (a fal mellett).

1906 és 1917 között Rőtfalva (ma: Rattersdorf), 1918-tól haláláig Nagypöse (ma: Gyöngyösfalu) plébánosa.

Pálos Károly /Szombathely, 1903 - Városlőd, 1944/ Síremléke az A/3-as parcellában van.

Jogász, szegényüggyel, népjóléttel, szociális kérdésekkel foglalkozó szakember.

Főbb művei:

- Szegénység, szegénygondozás

- Szociális igazságot! - 19347  

 

Pethő Antal (1899 - 1960) Síremléke a B/4-es parcellában.

Református lelkész Becsvölgyén (1925 és 1940 között),Körmenden, majd Egyházasrádócon.

Pick György / 1877 - Szombathely, 1926/ Síremléke a B/1-es parcellában van.

Vállalkozó, földbirtokos, újságíró, lapkiadó. A Pick telep névadója. Az első jelentősebb szombatelyi fűrészüzem - a Falco elődje - alapítója. Nevét viseli a Pick telep (A Kolozsvár, Sziget, Szabadka, Torockó és Sárvár utcák alkotta terület.) Szombathelyi Esti Újság és Szemle címmel lapokat adott ki. 1921-22-ben szombathelyi művésztelep létrehozására vonatkozó tervet is készített. 

Pirkner Ervin (1881 - Szombathely, 1941) Síremléke az A/3-as parcellában.

Nyugállományú ezredes

Pletnics György (1779 - 1860) Síremléke az A/2-es parcellában van a templom "hátsó" fala mellett. 

Szűrszabó mester, főhegymester, a Kálvária Alapítvány gondviselője. Vele egy sírban:  Pletnics Györgyné (1775 - 1835), Pletnics Terézia (1810 - 1889), Szand Jánosné (1856 - 1927), Sebetich Antalné Szand Anna (1890 - 1958)

Pohl Emil /Lewin - ma Sadkowice - Lewin, Lengyelország, 1807 - Szombathely, 1892/ és Pohl Sándor / 1856 - Szombathely, 1917/ 

Síremlékeik a B/7-es parcellában vannak, a vasút melletti "falnál".

A Pohl Emil az első szombathelyi gépgyár (Pohl és fiai) alapítója volt. A gépgyárat halála után fia, Pohs Sándor vezette.

A Vas Népe (Kelemen Attila) a Pohl családról és a Pohl Gépgyárról.

Pottyondy Béla  (Linz, 1866 - ) (csáfordi és potyondi) / A család mauzóleuma a B/7-es parcellában van.

Szombathelyi jogász, közjegyző. 

Pottyondy Béla megjelent munkája:   A Pottyondy család monográfiája - 1937

(A Pottyondy család kriptáját az 1970-es években exhumálták.)

Saly Arnulf /Saly István Arnulf/ (Szombathely, 1900 - Szombathely, 1952)  Összedölt síremléke az A/4-es parcellában.

Bencés tanár, 1936 és 1945 között Kőszegen Szent Benedek rendi Ferenc József Gimnázium igazgatója. '948-tól 1952-ig kőszegpatyi plébános. A síremléken  a következő nevek szerepelnek még: Saly Lajos, Saly Nusika, Saly Ferenc, Saly Lajos, Saly Jajoné, Szalay Gyula, Szalay Gyuláné, Szalay Margit.

Schiller Ottó Dr. (1890 - 1967) Síremléke az A/4-es parcellában.

Szövőgyári igazgató, a Textilgyárosok Országos Egyesületének főtitkára, a Textil Lloyd című szaklap főszerkesztője. Vele közös sírban felesége Schiller Ottóné Kovács Ilona (1896 - 1965) és ifjabb Dr. Schiller Ottó (1918 - 1944)

Schmall Gyula /Léka, 1886 -  / A Schmall család kriptája az A/8-as parcellában van.

Vendéglős, a Sabaria étterem és Sabaria szálló (a mai Pannónia Étterem) tulajdonosa. 

Schneller Jenő (Szombathely,1878 - 1955) Síremléke az A/5-ös parcellában a fal mellett.

Zalaszentgróti esperesplébános (Vele egy sírban: Schneller Adolf (1836 - 1880) légszeszgyári felügyelő, Schneller Adolfné Vurglich Matild (1853 - 1832), Schneller Ilona (1874 - 1954)

Seiler Henrik (1805? - 1865?) Síremlék a B/2-es parcellában a fal mellett.

1872-ben nyomdát alapított Szombathelyen.  A sírban nyugszanak a Seiler Henrik utódai  nyomda tulajdonosai és azok hozzátartozói is: Szele István (1838 - 1905), Szele Istvánné Tempel Teréz (1838 - 1922),  ifj.: Breitfeld Dezső: (1900 - 1928), Breitfel Dezsőné Szele Mariska (1876 - 1905),  Seiler Henrikné Tempel Karolina (1859 - 1904), Riesch Anna (1776 - 1828), Lajos (1861 - 1868)

Schmidt István (Sárvár, 1865 - 1946) Sírkeresztje az A/2-es parcellában

Esperes plébános Pusztamagyaródon majd Szentléránton.

Sinkovich Elek /Barkóc - ma Bakovci, Szlovénia, 1868 - 1938/ A Sinkovich család kriptája a B/2-es parcellában van, a temető déli fala mellett.

A muraszombati járás főszolga bírája. 1904 és 1906 között a Muraszombat és Vidéke c. lap szerkesztője. Írásai több helyi lapban is megjelentek.

Munkáiból: Vas vármegye népe - Vendek (in: Borovszky Samu: Vas vármegye) - 1897

Somogyi Ignác /Bögöte, 1812 - Szombathely, 1882/ Sírja az A/1-es parcellában van.

Vármegyei tisztviselő, levéltáros.

 

 

 

Stamborszky Lajos / 1856 - Szombathely, 1910 / Sírja a B/8-as parcellában van.

Orvos, gyógyszerész. Verseket, novellákat is írt. Vele közös sírban: Simon Gyula (1841 - 1920) gyógyszerész, Simon Gyuláné Stamborszky Hermin (1852 - 1939), Simon Bella (1883 - 1919), Simon Sándor (1842 - 1920)

Stamborszky Lajos verseskötete: Tempi passati - 1899

Stipics János (1850 - 1933) Sírja a B/4-es parcellában

Nemeskoltai tanító. Vele közös sírban: Stipics József (1887 - 1943), Stipics Jánosné Almer Julianna (1852 - 1910)

Stirling Adolf / Szombathely, 1858 - Szombathely, 1927 / Sírja az A/7-es parcellában van.

Vele közös sírban: Stirling Adolfné szül.: Szabó Anna +1892, gyermekei: Stirling Ilona +1888, Stirling Irma +1891, Stirling Ferenc +1892

Stirling Bódog (= Felix Stirling) / 1866 - 1894 / síremléke az A/7-es parcellában van.

Idősebb Stirling József timármester-  / Pinkafő, 1817 - Szombathely, 1876 / sírja az A/4-es parcellában

Vele közös sírban: Stirling Józsefné szül.: Valhalter Mária +1880, Gyermekeik: Stirling János (1848 - 1874), Stirling Antal püspöki titkár (1847 - 1876), Rőthy Józsefné Stirling Mária +1890, Stirling Gusztáv +1891

Stirling József (Szombathely, 1848  - Szombathely, 1913)) Síremlékének romjai a B/2-as parcellában a fal mellett.

Ügyvéd, városi képviselő, törvényhatósági bizottsági tag. Vele egy sírban: Stirling Józsefné.  (Megjegyzés: A Stirling család több tagja a Szent Márton templom alatti kriptában nyugszik.)

Stránsky Lujza ( Koroknay Istvánné ) /Toponár, 1882 - Szombathely, 1969/ Sírja a C/1-es parcellában van.

Pedagógus, gyermekeknek szóló könyvek és jelenetek szerzője, könyvillusztrátor.

Munkáiból:

 • Gyermekarcképek: monológok és dialógok 8 - 13 éves gyermekek számára - 1926
 • Iskolai színpad: jelenetek az életből - 1927
 • Romboló Robi Liliputban - 1934
 • Gerő Böske lakodalma - 1934

Stránsky Lujzával közös sírban: Stránsky János (1854 - 1947) kastélygondnok, Koroknay István (1871 - 1945) tanfelügyelő, Stránsky Jánosné Mach Katalin (1852 - 1942),  Koroknay István (1830 - 1890), Koroknay Istvánné Magyar Julianna (1837 - 1897), Koroknay János (1876 - 1896)

Stranz Gyula ( 1885 - Szombathely, 1940) Sírja az A/2-es parcellában van.

A Markusovszky kórház első belgyógyász főorvosa, igazgatóhelyettese. Vele közös sírban: Stranz Jánosné,  Stranz János, Stranz Erzsébet.

Stumpf Antal (1870 - 1929) Síremléke a B/1-es parcellában

Tótvázsonyi kántortanító

Szabadfy János (Csorna, 1814 - Szombathely, 1886) Síremléke az A/4-es parcellában van.

Az Emberbaráti Egylet kórházának főorvosa, a Vasmegyei Orvos- és Gyógyszerészeti Egylet elnöke.

Munkája: A ragályok, Buda 1844

Szabó István (Balozsameggyes,1930 - Szombathely, 1956) Síremléke az A/5-ös parcellában van.

56-os áldozat

Szabó Lajos (1846 - 1910) Síremléke a B/5-ös parcellában)

Gersei tanító. Vele közös sírban, felesége: Horváth Katalin (1848 - 1938)

Szalkai Jenő Dr. (1889 - 1938) Síremléke a B/6-os parcellában.

Szombathelyi városi aljegyző. Vele közös sírban: Szalkai József, Szalkai Józsefné, Martinek Istvánné Szalkai Irén (1920 - 1948), Szalkai Jenőné (1894 - 1970)

Szemző Sándor /1896 - ig Singer/ (Baja, 1876 - Kőszeg, 1932) Sírja az A/5-ös parcelllában.

Ügyvéd, városi képviselő Kőszegen.

Szent - Mártoni Géza /posoni/ (1881 - 19...) Síremléke a B/6-os parcellában.

Tanfelügyelő, az Őrségi Református Egyházmegye tanácsbírája

Szép Gyula (Szombathely,1933 - Szombathely, 1956) Síremléke az A/5-ös parcellában van.

56-os áldozat

Takáts József (péteri) /1884 - Szombathely, 1959 / Sírja az A/7-es parcellában van.

Ügyvéd. Szombathely és a Nyugat-Dunántúl kultúrtörténetével foglalkozó tanulmányokat, újságcikkeket is publikált. 

 •  Az Izlam Szombathelyen in. Vasi Szemle 1939. 1-2.
 • Szombathely története az 1920-as évektől a második világháborúig in.Szombathely múltja - jelene - jövője, 1947

Tarkőy Béla /eredeti nevén: Tschepen Béla/ (Pozsony, 1883 - Szombathely, 1966) - a B/6-os sírban

Ezredes, az első világháború idején az isonzói fronton századparancsnok. (A halála után a hamvait helyezték el a sírban.) Vele közös sírban: Tarkőy Béláné Pre Gardt Melánia Amália (Kismarton, 1885 - Szombathely, 1961)

Techet Ignác /Újperint, 1842 -  Szombathely, 1872/ Síremléke az A/2-es parcellában van.

 Mérnök.

 Munkáiból:

 •  A folyóvizek sebességének kiszámítására felállított nevezetesebb képletek rövid ismertetése. - 1869
 •  A hidak hordképességének megítélése - 1870
 •  A többnyugpontú tartókra ható külerők s azok nyugtani mozzanatainak meghatározása - 1870 

Técsi Lajos (1892 - 1922) Síremléke az A/8-as parcellában

Repülő őrmester  "Técsi Lajos volt 20. repülőszázadbeli szakaszvezető, tábori pilóta minden alkalommal lelkes és fáradhatatlan kötelességteljesitésével, bátorságával és ügyességével tüntette ki magát. Már kétszer kapta meg a nagy ezüst, továbbá egyszer a kis ezüsL és a bronz vitézségi érmeket."
 

Templomos Tempel Ferenc (Szombathely, 1876 - Szombathely, 1939/. Sírja az A/2-es parcellában van.

1914-től az Emberbaráti Egylet kórházának igazgató-főorvosa, 1926-tól Szombathely tiszti főorvosa. A Szombathelyi Takarékpénztár első elnöke. .

Munkáiból: Fertőző betegségek a háborúban - 1934

Toldy család síremléke - A/2-es parcella

A síremléken lévő dombormű készítője Sződy Szilárd szobrászművész. A sírban nyugvók: Toldy Klárika (1913 - 1933), Benedek Áronné (1857 - 1935)

Tóth György (Szombathely, 1886 - Szombathely, 1934) Síremléke a C/1-es parcellában.

1926 és 1934 között bozsoki plébános. Vele közös sírban: Tóth György (1856 - 1916), Tóth Györgyné (1862 - 1922), Erzsébet, István, ....

Török János (1829 - 1906) Síremléke az A/5-ös parcellában

Nemesbődi tanító. Vele közös sírban, fia, Török János (1861 - 1920)

Tunner Károly (1865 - 1937) Síremléke a B/6-os parcellában

Tanár, a Magyar Királyi Állami Felső Leányiskola és Leánygimnázium ( a Kanizsai Dorottya Gimnázium elődje) igazgatója. Vele egy sírban: Tunner Károlyné (1866 - 1937) és Irénke (1896 - 1920)

Tura József (1887 - 1924) Síremléke a B/5-ös parcellában.

Szombathely város főjegyzője.

Ujváry Ede (Ujvári Ede) / Somogyacsa, 1876 - Szombathely, 1950 / Sírja az A/2-es parcellában van.

Jogász, 1902-től Szombathely főjegyzője, 1914-től polgármester-helyettes. 1931 és 1941 között Szombathely város polgármestere.

Munkáiból: A magyar alkotmányjog tankönyve: községi közigazgatási tanfolyamok hallgatói számára - 1923

 

Varasdy Károly / Körmend, 1846 - Szeged, 1897, /  Síremléke az A/7-es parcellában van.

1871 és 1882 között ügyvéd Körmenden, majd 1882-től alügyész Szombathelyen. 1885 - 1887 között Szombathely polgármestere. 1887-től 1892-ig a képviselőház tagja, majd törvényszéki bíró Szegeden. 1887-ben Szombathelyen diszpolgári címet kap.

Az Országgyűlési Almanach Varasdy Károlyról 

Varga János (Vasvár, 1885 - 1952) Sírja az A/2-es parcellában van.

Teológiai tanár, pápai prelátus, 1949 és 1952 között a Vasvár - szombathelyi székeskáptalan nagyprépostja. 

Varga Sebestyén (Vasvár, 1890 - Szombathely, 1930) Sírja az A/3-as parcellában.

Bencés szerzetes, pap, gimnáziumi tanár (Győrben), több tankönyv szerzője. Vele közös sírban: Varga Mária (1892 - .....?)

Vass Béla /Szeged, 1872 - Szombathely, 1934/ Sírja a B/8-as parcellában van.

Festő, grafikus, író, tanár. Az 1920 és 1922 között Szombathelyen működött Szép és Iparművészeti Iskola alapítója.

Munkáiból:

 • A végekről Bp. 1906 (A Huszadik Század Könyvtára 16.)
 • A nagykőrösi nyelvjárás Bp. 1909 (Nyelvészeti füzetek 57.)

Veder Mihály /Szombathely, 1872 - Szombathely, 1950 / Síremléke az A/4-es parcellában van.

A Szombathelyi Honvéd Vegyesdandár parancsnoka. Tüzér tábornok. 

Vesztergomi András (Bánhida, 1866 - Szombathely,1902) - Síremléke a B/2-es parcellában.

Császári és királyi gyógykovács. A 11-es huszárezrednél szolgált.

Vincés nővérek - De Paul Szent Vince Szeretet Leányai - Síremlékük a B/3-as parcellában van.

Werk Franciska Doloroza (1880 - 1901), Hönigsmann Mária Simphoroza (1877 - 1917), Lenner Mária Júlia (1865 - 1942), Rischnevszky Ottilia Pia ( - 1945), Teschler Anna Izidora (1888 - 1948), Bogár Katalin Felicitas (1914 - 1955)

Vizmathy család - Az A/3-as parcellában.

A síremlék készítóje Merkly Ferenc szobrász. A sírvan Vizmathy Géza kiskorú gyermekei, Vizmathy Zoltán és Vizmathy Piroska nyugszanak. 

Virágh  Ferenc (1855 - 1935) szíjgyártó mester,

Virágh Ferenc (1883 - 1938) pusztamagyaródi plébános, Virágh Miklós (1885 - 1952)  káldi plébános - Síremlékük az A/6-os parcellában van.

Zábrák család síremléke -  A/3-as parcella

A sírszobor készítője: Bozzay Ödön szobrász. Zábrák Béláné Freyler Magit (1901 - 1938), Kovács Béláné Gallovits Ilona (1884 - 1935), Zábrák Lajos (1867 - 1941)

Zsiray Lajos (Szombathely, 1896 -  Dachau?, 1944) Jelképes síremléke az A/4-es parcellában

Tetőfedő, szociáldemokrata szakszervezeti vezető. Az 1944-ben elhurcolt és megyilkolt szombathelyi szakszervezeti mártírok egyike

Vándorút ajánló
S-04 (H)  ZALALÖVŐ - CSÖDE - SZATTA
S-04 (H) ZALALÖVŐ - CSÖDE - SZATTA
Az útvonalakhoz kapcsolódó hírekről,
eseményekről értesülhetsz a Facebook-on is.
Galériák
Szent Márton nyomában kiadványsorozat

32 oldal, magyar és angol nyelven

- a Balaton-felvidéken

- Budapesten

- Szombathelyen

- a Duna - Tisza közén 

Információ: viasancti@gmail.com 

Képgalériáink
Közösség
Csatlakozz Szent Mártonhoz,
járd be az általa bejárt utakat!