Gradistyei horvátok emlékek (Ólmod, Horvátzsidány, Peresznye)

Gradistyei emlékek

Horvátzsidány

 Peruska Mária Zarándokkápolna

A Horvátzsidányt körülölelő erdőben - ott, ahol Kőszeg, Horvátzsidány, Kiszsidány és Peresznye  határai futnak össze - van egy terület, melyet Peruska Máriának hívnak. 1866-ban a peresznyei gróf fia, gróf Berchtold Lipót – aki az I. világháború idején az Osztrák-Magyar Monarchia külügyminiszteri posztját töltötte be – édesapjával vadászaton vett részt a tömördi erdőben a Mária képtől úgy körül-belül 3 kilométerre. Az ekkor 3 éves grófi sarj elveszett a vadászaton és három nap múlva épen, egészségesen találták meg a tölgyfa alatt, melyen egy Mária kép függött. Ettől a naptól fogva a köszönet és a hála jeleként a Peruska Mária „egyedülálló búcsújáróhellyé” lett a gróf és családja számára, ahova gyakorta kijártak. Ugyanebben az évben a gróf rendeletbe adta, hogy minden évben ezen a napon hálaadó szentmise „szolgáltassék”. Erre az eseményre szívesen eljöttek a környékbeli horvátok, németek, magyarok. A 20. század viharos évei után először 1983-ben nyílt lehetőség arra, hogy a Peruska Mária kegyhely ismét régi pompájában virulhasson, fogadhassa híveit. Így lett ez a hely háromnyelvű zarándokhellyé. Minden évben összegyűlnek itt a vadászok, az erdészek, a tűzoltók, kéményseprők, határőrök, honvédség, rendőrség, a fiatalok, illetve a Szűzanya tisztelői és megtartják háromnyelvű zarándoklatukat.

1994-ben a hívek adományaibók kis kápolna Szent Hubertus és a Szűz Mária tiszteletére kis kápolna épült, melyet az erdő hűs fái mellett  még egy szoborpark is körülölel, amely a mesterségek védőszentjeit ábrázolja.

©koruą múzeum

A falu turizmusa szempontjából fontos előrelépést jelent a ©koruą Hagyományőrző és Környezetvédő Egyesület kezdeményezésére létrejött ©koruą Gyűjtemény és Kiállítás.

A gyűjtemény az Idősek Klubjának tőszomszédságában került kialakításra. A múzeum előzetes megnyitójára 2004. május elsején került sor, majd a tényleges megnyitást 2004. augusztus 19-én tartották. A múzeumban állandó néprajzi kiállítás tekinthető meg, amely Brigovich Lajos gyűjteményéből áll. A másik terem ideiglenes kiállítások rendezésére kínál lehetőséget. Terveznek helytörténeti kiállítást a híres zsidányiakról, továbbá modern galéria kialakítását. Szeretnének  egn olyan könyvtárrészt is kialakítani, ahol a faluról készült szakdolgozatokat őriznék. A múzeum felolvasóestek, kisebb konferenciák rendezésére is alkalmas.

A múzeum kertjében a megnyitó alkalmából "ąkoruą fát" (berkenyét)  is ültettek, telepítenek, parkosítanak, parkolókat hoznak létre. A létesítmény lehetőséget kínál különböző alkotó- és művészeti táborok rendezésére, a horvát hagyományok, kultúra megismerésére.

Nyitva: Előzetes bejelentkezés alapján: 94/565-112

 

Ólmod

A Szent Márton római katolikus templom középkori eredetét egy, a hajó falában megtalált román kori ablak bizonyítja. 1772-ben építették át barokk stílusban, tornyát azonban csak 1840-ben emelték. Az egyhajós épület főhomlokzata előtt áll az órahelyes párkányú, sokszög alapú, falazott gúlasisakos torony, amelyen két kicsi, félkör alakú ablakocska is látható. A sokszög oldalaival záródó szentélyhez északról sekrestye csatlakozik. Az egy szakaszból álló hajóját dongaboltozat fedi. A kórust 1925-ben építették, ott helyezték el az1876-ban készült, a szomszédos Borsmonostorból kapott orgonát. A főoltár Szent Márton képe mellett Szent Pál és Szent Péter fából faragott szobrai állnak, felette Szentháromság ábrázolás látható. A szószék hangvetőjén angyal szobor tartja a tízparancsolat tábláit, a mellvéd festménye a 18. század közepéből származik.

 Peresznye

Magyarországi Horvátok Keresztény Gyűjteménye

A Magyarországi Horvátok Keresztény Gyűjteménye című állandó kiállítás Peresznyén található, azon a településen, ahol többségben ma is gradistyei horvátok élnek.  

A múzeum története

Az Országos Horvát Önkormányzat 2004-ben ajándékozás útján kapta meg az 1976-ban épült  Hunyadi János 19. szám alatti lakóépületet. Az ingatlant és az 1958 óta folyamatosan gyűjtött egyházi könyv- és tárgygyűjteményt Dumovits István plébános úr adományozta az Önkormányzatnak.

 A tárlaton a látogatók megtekinthetik a magyarországi horvátság számára jelentős és fontos kultúrtörténeti emlékeket, a kétezerötszáz horvát nyelvű könyvből álló könyvgyűjteményt és 242 tárgyi emléket. A tárlat néprajzi anyaga egyelőre még szerény, föleg családi felajánlásokból áll. Külön érdekesség, hogy fellelhetőek olyan tárgyak is, amelyeket a Világháborúban hadifogságba került katonák készítettek. A látogatók széleskörű tájékoztatása mellett, a gyűjtemény segítséget nyújt újabb kutatások, tanulmányok elvégzéséhez is.. 

 A gyűjtemény vallási kegytárgyai szorosan kapcsolódnak a magyarországi horvátok életéhez, mivel nyelvüket, nemzetiségi öntudatukat, vallásukon és Mária kultuszukon keresztül élték meg és tartották meg a mai napig. Az itt élő nemzetiség számára, ezen tárgyi emlékek összekapcsolódnak nyelvükkel, vallásukkal, hitvilágukkal, múltjukkal. Ennek megőrzése, bemutatása és további gyarapítása a horvát közösség számára fontos, identitástudatukat erősíti és hozzájárul kulturális autonómiájuk megerősítéséhez.

 A gyűjteményben fellelhető anyag Magyarországról és az 1918 előtti történeti Magyarország területéről származik, gazdagítja a magyarországi horvátok irodalom - egyház- vallás- hitélet- néprajz- könyvnyomtatás történetét.

 Az Országos Horvát Önkormányzat további célja, hogy a most Győr-Moson-Sopron és a Vas megyében élő gradistyei horvátok vallási emlékeit őrző gyűjtemény, tovább bővüljön más megyékben élő katolikus horvátok, tárgyi és szellemi értékeinek anyagával. 

Előzetes bejelentkezés és kulcs: Orbán Gyula 30/261-7380

 

"Siscia' Püspöke a' jámbor szent Férjfi Quirinus"   Írók, művészek, tudósok emlékhelyei SzombathelyenÍrók, művészek, tudósok emlékhelyei Szombathelyen
  Látnivalók
Webmark