TEMPLOMOK SZOMBATHELYEN

Az oldal feltöltés alatt.

Római katolikus templomok

 

Székesegyház

Szombathely Mindszenty tér

 

Szent Erzsébet (ferences) templom

Szombathely Aréna u.

 

Szent Márton (domonkos) templom

Szombathely Szent Márton u. 40.

 

Szent Norbert templom

Szombathely Petőfi u.

 

Szent Kereszt templom (Kálvária templom)

Szombathely Karmelita u.

 

Jézus Szíve templom 

Szombathely (Szőlős) - Hunyadi u.

 

Szentháromság templom

Szombathely - Olad

 

Szent László templom

Szombathely - Zanat

 

"Lengyel kápolna" a Hősök temetőjében (Jáki u.) 

A kápolnánál elhelyezett ismertető tábla szövege:

"Az I. világháború alatt Szombathely északi részén működött egy (az épületek színéről) fehér barakkoknak nevezett szükségkórház. A kóházban az Osztrák- Magyar Monarchia több ezredének sebesültjei gyógyultak és az orvosok és ápolók között voltak hadifoglyok is. A sebesültek lelki gondozására épült a fakápolnácska Andráskay  Ede tervei alapján. Elkészítésében a monarchia  katonái (magyarok, osztrák-németek, horvátok,szlovének, ruszinok, lengyelek, csehek, szlovákok) mellet részt vettek a hadifogollyá vált egykori ellenségek is (oroszok, ukránok, fehér oroszok, oroszországi lengyelek, románok, szerbek, olaszok).A háború után a kápolnát Andráskay Ede egy később Szombathely részévé vált falucska, Kámon bírójának, Nardai Ferencnek ajándékozta. A kalandos úton elszállított kápolna közel hetven évig a kámoniak temploma volt, míg 2004-ben végső (harmadik) helyére nem talált itt a Hősök Temetőjében. A kápolna szombathelyiek emlékezetében, mint lengyelek által épített templom él. A háborút lezáró békeparancsot követően ugyanis sorstársként évezredes szövetségesünkre, egyedül csak a lengyelekre gondolhattunk. A kápolna építői között ezért maradt fenn az ő emlékük. Az elmúlt közel kilencven év után a megbocsátás és a kegyes emlékezet őrízze meg az építő nemzetek hős katonáinak emlékét. Az oltárképen Szent Hedvig, Nagy Lajos magyar király leánya találkozik a száz évvel korábban élt Szent Kingával és Boldog Jolánnal. A találkozás elképzelt, de csodálatos. A három magyar királylány a lengyel keresztények három szent asszonya. Szent Kinga, XII. Ince pápa rendelkezése szerint, Lengyelország egyik védőszentje, Boldog Jolán a szegények, betegek és árvák istápolója, míg Szent Hedvig a litvánok és rutének apostoli térítője. Ők hárman az évezredes lengyel – magyar testvériség keresztény jelképei. Wojciech Kaczmarski az első világháborúban galiciai lengyelként  harcolt a közös hadseregben a szerb fronton. Szombathelyi leszármazottai az ő emlékére készíttették a festményt Szántó István szombathelyi festőművésszel. A képből három változat készült. Az első Szombathely – Herény plébániatemplomában látható, a második Szent Hedvig csodatételeinek egyik helyszínén a sóbányáiról híres kárpátaljai Aknaszlatina plébániatemplomában tekinthető meg, míg a harmadikat, a legnagyobbat ez a Hősi Kápolna kapta." 


Kápolnák a Papi Szeminárium épületében (Szily János u. 1.) 

Kis kápolna ("Storno kápolna", "Régi kápolna")

A szeminárium két kápolnája közül így nevezik a XVIII. századi épületrésztben, az első emeleten lévő alig 50 m² - es kápolnát, amely mai formáját Hidasy Kornél (1828 - 1900) püspöknek köszönheti.. Hidasy Kornél 1882-ben került az egyházmegye élére. Első nagyobb intézkedése volt, hogy 1883-ban bővíttette a szeminárium épületét, és ekkor úk könyvtárat és kápolnát alakíttatott ki. .................. Az új kápolna az első emeleten, a régi helyén épült, de magassága felnyúlik a második emeletre. A századvég historizáló stílusának megfelelően díszítésében neoreneszánsz és neobarokk elemek keverednek. A szentélynek kialakított részt egy lépcsőfok és botív választja el a hajótól, ennek megfelelő szimmetriával a kápolna vége is botívvel záródik. .......... A kápolnát ifj. Storno Ferenc (1851 - 1938) festette ki 1884-ben. Feljegyzése szerint a kápolnát viaszfestéssel készítette. ............... Az oltárképül is szolgáló festmény, amelyet gazdag virágdíszes ornamentika fog közre, , egymástól kerettel elválasztva két jelenetet ábrázol az egyházmegye védőszentjének, a Savariaban született Szent Márton Tours-i püspöknek az életéből. Az első a jól ismert történetet ábrázolja, amikor " egy szokottnál jóval keményebb tél közepén, midőn a hidegtől már sokan megfagytak és Mártonnak már semmije sem volt a fegyverén és az egyszerű katonai köpenyén kívűl, Ambianum (Amiens) kapujánál egy ruhátlan koldussal találkozott. ....... Fogta tehát az oldalán hordott kardot és középen elvágta vele a köpenyét, az egyik részét odaadta a koldusnak, a maradékot pedig magára terítette." A kép másik oldalán azt látjuk, amikor "a következő éjszaka Márton, miközben mélyen aludt, meglátta Krisztust ugyanazon félköpenybe öltözve, amellyel a koldust betakarta. ..... Majd hallotta, hogy Jézus a körülötte álló angyalok sokaságához fennhangon így szólt: Márton takart be ezzel a ruhával, pedig még katekumen."

Evangélikus templom 

Evangélikus templom (Körmendi u. 2.)

 

Református templom

Református templom (Károlyi Gáspár tér 7.) 

 

Zsinagógák 

Egykori ortodox zsinagóga (Thököly u.)

Egykori neológ zsinagóga (Batthyány tér) 

  

Szombathely / Olad - Szentháromság templom

 


  


 

MÚZEUMOK, ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK, LÁTOGATHATÓ GYŰJTEMÉNYEK SZOMBATHELYENMÚZEUMOK, ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK, LÁTOGATHATÓ GYŰJTEMÉNYEK SZOMBATHELYEN   ÚTMENTI KERESZTEK, KÉPOSZLOPOK, SZOBROK, KÁPOLNÁK, HARANGLÁBAK, SZAKRÁLIS KISEMLÉKEK SZOMBATHELYENÚTMENTI KERESZTEK, KÉPOSZLOPOK, SZOBROK, KÁPOLNÁK, HARANGLÁBAK, SZAKRÁLIS KISEMLÉKEK SZOMBATHELYEN
  Látnivalók
Webmark