ROSICE U BRNA

Rosice u Brna

Az eredeti román-kori templom valószínűleg a 12. és a 13. század fordulóján épült. A feltehetően egyhajós kő épülethez kerek záródású szentély csatlakozott, a nyugati oldalán pedig egy máig álló torony. A főbejárat egészen a 19. századig a déli fal díszes portálja lehetett. Ekkor befalazták, és a torony aljában alakították ki a templom mai bejáratát, felhasználva a lerombolt rosicei kastély faragott köveit. A templomot és a hozzá tartozó temetőt lőréses fal vette körül, hogy szükség esetén védelmet nyújtson a lakosságnak.

A templom kesőbb koragótikus kiképzésű térrel bővült, melyet ma sekrestyének használnak. Fokozatosan az egész épület gótikus arculatot kapott: külső támpillérekkel bővült és nagyobb lett a szentélyrésze is. Ezen kívül északon kápolnát emeltek az együtteshez, és az oltár előtt felállították Szent Márton kriptáját.

A ®erotín család idején a templomban jelentős változások történtek. A katolikusok elüldözése után a husziták használták, akik elveiknek megfelelően eltávolították az eredeti berendezést, és fehérre meszelték a templombelsőt. Ebben az időben már egy reneszánsz kápolna is tartozott az épülethez. A 17. században a rosicei templom orgonával gazdagodott, és kórusát is kibővítették. Az ezt követő ablakcserék, illetve a hajó és a torony átalakítása barokk külsőt adott az épületnek.

A templom berendezésének legfontosabb megrendelői a Hauąperk családból származtak. Ők állíttatták fel 1768-ban a főoltárt és rendelték meg Josef Sternnél a tituláris szent képét, amelyet kétoldalt szobrok egészítenek ki. Ezen kívül három harangot is adományoztak a templomnak, amelyek közül a két világháború után csak egy maradt meg. Az új harangokat 1998-ban szerelték fel Oldřich Med tiszteletes fáradozásának köszönhetően.

Térkép, További információk Rosicéról (cseh nyelven), Rosice - szálláshelyek

Nézze meg galériánkat!
DOLNÍ LOUČKYDOLNÍ LOUČKY   ZBỲ©OV U BRNAZBỲ©OV U BRNA
  Via Moravia - Via Bohemia
Webmark