®EROTICE

®erotice

A ľeroticei templom az egyik legrégebbi Znojmo környékén. Ennek bizonyítéka egy 1190-es oklevél, melyet a ľeroticei plébános is szignált. Az eredeti épület a huszita háborúknak esett áldozatul 1424-ben.

A templom felújítására 1498-ban került sor, gótikus szellemben. Ugyanebben az évben öntötték a templom harangját. Mind a templom, mind a harang Szent Márton nevét viseli. Az 1569-es zavargások alatt ismét, (ezúttal a protestánsok), lerombolták a templomot, a hívőket és a község plébánosát pedig elűzték. A fehérhegyi csata után a znojmoi domonkosok viselték a templom gondját.

1672-re már három oltárral és keresztelő kúttal rendelkezett a templom, viszont nem volt szentségháza. Az utóbbit a svédek rabolták el, amikor a 17. században      ®eroticében állomásoztak. 1732-ben új plébániával bővült a főépület, majd 1756-ban elkezdték falazni a tornyot.

1774-ben állították fel az új műmárvány főoltárt az akkori plébános hagyatékából. Ezt követően keletkeztek a szintén műmárvány mellékoltárok és azok szobrai. Egyikük Szent Joachimot és Annát a gyerek Szűz Máriával ábrázolja, a másikon Szent József és Szűz Mária gyermekkel látható. A stukkódísz a brünni Ondřej Schweigel műve, szintén brünni az 1884-es főoltár képének festője, ©ichan mester.

1825 körül a Chorinsky grófok kezébe került a ľeroticei birtok. A család felvirágoztatta a templomot és új plébániával gyarapította, melyet kis kastélynak neveztek.

Térkép®erotice 

Nézze meg galériánkat!
Třebíč Třebíč   ©ATOV©ATOV
  Via Moravia - Via Bohemia
Webmark