BORY

Bory

Horní Bory (Felső Bory) egykor a brünni johannita kolostorhoz tartozott, s a rend a faluban már a XIV. században gyakorolhatta a plébánosok kijelölésének jogát. 1502-ben mind a plébánia, mind annak patronátusa a žďári kolostorra szállt. Amikor a XVI. század folyamán megszűnt a település katolikus plébániája, Horní Boryt Křižanovhoz csatolták. 1784-ben a megszüntetett kolostorokért felelős hivatal létrehozta a helyi egyházi szervezetet. Ez még nem a mai értelemben vett plébánia volt, „lokálie“-nak hívták, amit ma helyi káplánságnak neveznénk. Ekkor kapott a település hosszú idő után ismét saját papot. Hatáskörébe tartozott Dolní – azaz Alsó – Bory is, filiális Szent Egyed templomával.

A mai Bory település 1972. január 1-én jött létre Horní Bory és Dolní Bory egyesítésével, valamint Cyrilov hozzájuk csatolásával. Plébániájához még az alábbi falvak tartoznak: Radenice, Sklené nad Oslavou és Rousměrov.

A Horní Boryban található Szent Márton templom írott forrásokban először 1348-ban bukkan fel. Ekkor 16 m hosszú és 8,5 m széles volt. Mivel az épület a harmincéves háború alatt erősen megrongálódott, 1678-ban felújították. Végleges méretét, 1863-ban nyerte el. Az új oltármenza, a pulpitus és a keresztelőkút Jan Florian faragómester munkája.

TérképBory 


Bory

 

JÁMYJÁMY   JEZDOVICEJEZDOVICE
  Via Moravia - Via Bohemia
Webmark