Szombathely (Savaria) további szentjei
Szent Quirinus, Szent Leonianus, Szent Rutilus és társaik

SZENT QUIRINUS (SZENT KVIRIN, SZENT QUIRIN, SZENT KERÉNY)

(linkgyűjtemény)

Az alábbi összeállítás kizárólag Szent Quirinus sisciai püspökre, savariai vértanúra vonatkozó adatokat tartalmaz. Nem szerepelnek az azonos nevű, de más korban élt Neuss-i Szent Quirinus és a Római Szent Quirinusra vonatkozó adatok, híradások.

Szent Quirinus savariai vértanú tisztelete Európában (szentmarton.blogspot.com)

Emléknap Szent Kvirinnek, Savaria vértanújának (nyugat.hu) 

Szent Quirinus és Szent Márton (savaria.blogter.hu) 

A soproni "Rastkreuz" (Pihenőkereszt) (fertotaj.hu) 

A savariai vértanú (savariaforum.hu) 

Szent Kvirin ünnepén (martinus.hu) 

Szent Quirin templom (plebania.net) 

Quirinus of Sescia (wikipedia.org) 

Proslava svetog Kvirina (krk.hbk.hr) 

Quirinus von Siscia (heiligenlexikon.de) 

 

Szent Quirinus templomok: Szombathely, Sisak (Horvátország), Cormons (Olaszország), Correggio (Olaszország),  Fischamend (Ausztria),  Halsteren (Hollandia), Jasenovik (Horvátország), Juršići (Horvátország), Krk (Horvátország), Lancusi - Fisciano (Olaszország),čPantovčak (Horvátország), San Marino,  San Quirino (Olaszország), Udine (Olaszország), San Pietro al Natisone - San Quirino (Olaszország)

"Siscia' Püspöke a' jámbor szent Férjfi Quirinus" - Horváth József Elek: Szombathely' évei (1825, reprint 2005) c. művének Szent Quirinus mártíriumát bemutató része

 

VIENNE-I (SAVARIA-I) SZENT LEONIANUS

(Savaria, V. század második fele – Vienne, VI. század közepe)

A savariai származású Szent Leonianus születésének időpontjára csak az életének későbbi eseményeire vonatkozó adatokból tudunk következtetni. Nagy valószínűséggel 450 után születhetett, tehát abban az időszakban, amikor a város már nem Róma hatókörébe tartozott. Minden bizonnyal Savariában lett tagja a keresztény közösségnek is. Itt esett a „barbárok” (feltehetően a gótok) fogságába, akik magukkal hurcolták Galliába. Kiszabadulása után a mai Burgundiában, Autun (Augustodunum) közelében remeteként élt. Később a Lyonhoz közeli Vienne Szent Péter kolostorának apátja lett. A szerzetesi életmód népszerűsítője volt. Több kolostort is alapított, közülük a leghíresebb a Vienne-i Szent András kolostor, amely ma is áll. Munkájának köszönhetően a VI. század első felében a Vienne püspökség területén több mint 60, magában Vienne-ben pedig 12 kolostor és zárda működött. Neki tulajdonított levelek és írások is fennmaradtak. Tevékenysége összefonódik két Vienne-i szent püspök, Szent Mamertus és az ókeresztény íróként is számon tartott Szent Avitus működésével. Mindketten kortársai voltak Leonianusnak. A források szerint galliai működése fél évszázadot ölel át, legalább 70 éves volt, amikor meghalt. Elhurcolása után aligha járt még egyszer szülőföldjén, deszülővárosát ő maga és környezete is számon tartotta. Ezért halála után szarkofágjára születésének helyszínét, Savariát is rávésték.

Bár nem feledkeztek el róla teljesen, Leonianus tisztelete a századok folyamán elhomályosult. Szerzetesi hivatásából eredően munkásságára első sorban a bencések tartották számon. Az 1600-as években pl. Gabriel Bucelinus weingarten apát, bencés történész és kartográfus ad hírt róla, sőt ő Vienne-be is elutazik, hogy működésének helyszínét felkeresse.

Leonianus szentként való tiszteletét X. Pius pápa 1903-ban erősítette meg. A naptárak emléknapjaként általában november 6-át, ritkábban november 13-át tüntetik fel.

 

SAVARIAI (SABARIAI, PANNONIAI) SZENT RUTILUS

(III – IV. század)

A Kunc – Kárpáti féle Szombathely monográfiában (1880 – 1894) olvashatjuk a következőket:

„Ilyen biróság székhelye lőn, mint felső Pannonia fővárosa, Savaria is, s a biróság elnöke Amantius a tartomány praefektusa volt. Savariában ezen alkalommal szent Quirinus, szent Rutilus két társával és többen szenvedtek vértanuhalált.”

Szent Rutilus vértanú  neve szerepel a város kétezer éves történetét először magyar nyelven bemutató Horváth József Elek 1825-ben kiadott – Szombathely évei – című munkájában is. Igaz, nem a főrészben, hanem a jegyzetek között. … „Martyromságot szenvedtek még Szombathelyen Rutilus és Rustulus két társaikkal együtt, valamint némelyek szerint Szent Ireaenus is.”

Szent Rutilus és Szent Irenaeus neve újabban az internetes enciklopédiák Szombathelyt ismertető szócikkében is fontosnak vélt adatként jelenik meg, Érdekes lenne kideríteni, hogy mi az adat forrása, hiszen pl. a Wikipédián – a különféle nyelvi változatokban szó szerint ugyanaz a szöveg szerepel.

(Szent Ireanus savariai vértanúsága valószínűleg valamilyen adat téves értelmezésén alapul. Horváth József Elek is kétségeit fejezi ki. Kicsi az esélye, de nem teljesen kizárható Lyoni Szent Ireanus és a Sirmiumi Szent Ireanus melett volt egy további - szintén az Ireaenus nevet viselő - vértanú is, aki valóban Savariában lett mártír.)

Sabariai Szent Rutilusról rendelkezésre álló nagyon kevés adatot így foglalhatjuk össze:

Szent Rutilus Sabariában szenvedett vértanúhalált valószínűleg a IV. század elején. A források egyértelműen arról szólnak, hogy nem egyedül, hanem 2 vagy 3 társával együtt lett mártír. (A mártírtársak nevére – Rutila, Rustulus , stb. – vonatkozó adatok teljesen bizonytalanok.) A kézikönyvek Szent Rutilus emléknapjaként június 4.-ét jelölik meg – ez meg egyezik Szent Quirinus napjával.

Elítéltetésének és talán mártíriumának  helyszíne is a Savaria nyugati részén állt amfiteátrum lehetett.

 

 

 

 

 

Vándorút ajánló
N-02 (H) GYÖNGYÖSFALU - LUKÁCSHÁZA - KŐSZEGDOROSZLÓ - KŐSZEG
N-02 (H) GYÖNGYÖSFALU - LUKÁCSHÁZA - KŐSZEGDOROSZLÓ - KŐSZEG
Az útvonalakhoz kapcsolódó hírekről,
eseményekről értesülhetsz a Facebook-on is.
Galériák
Szent Márton nyomában kiadványsorozat

32 oldal, magyar és angol nyelven

- a Balaton-felvidéken

- Budapesten

- Szombathelyen

- a Duna - Tisza közén 

Információ: viasancti@gmail.com 

Képgalériáink
Közösség
Csatlakozz Szent Mártonhoz,
járd be az általa bejárt utakat!