... más szentek, akiket szintén Mártonnak hívnak
Bragai Szent Márton, Porresi Szent Márton, Szent Márton pápa, Vienne-i Szent Márton

BRAGA-I SZENT MÁRTON

Született 515 körül Pannóniában - Meghalt 580-ban Braga városában a mai Portugália területén.

Írások: Braga-i Szent Mártonról:

Braga-i Szent Márton érsek (katolikus.hu) 

Fernando Costa: Adalékok a szentek élettörténetéhez: Brágai Szent Márton (Palimpszeszt 15.sz.) 

SZENT MÁRTON PÁPA (I. Márton pápa)

Született 600 körül Todi-ban (ma Olaszország). Meghalt 655-ben Herszonban (ma Ukrajna)

"Márton régi római családban született. Mivel már fiatal korában kitűnt tudományával és jámborságával, a római Egyház diakónusa lett, és utána mindjárt Konstantinápolyba küldték követnek. Ott éppen akkor bontakozott ki a monoteléta eretnekség, amely Krisztusban csak egy akaratot ismert el. A pápa halála után 649-ban Rómában pápává választották. Első dolga volt, hogy zsinatot hívott össze, amely kifejtette és összefoglalta Krisztusban az emberi és isteni akaratról szóló helyes tanítást. A vad és kegyetlen Konstans császár mindenképpen el akarta hallgattatni Mártont. Először helytartója kegyenetlenkedést akart szítani. Utána le kellett volna szúrni áldoztatás közben a pápát. 653-ban a császár új helytartója bevette seregével Rómát és a beteg pápát fogságra vetve, Konstantinápolyba vitte. Ott, börtönbe vetve mindennel gyötörték. A szaracénokkal való szövetkezés vádjával bíróság elé állítottak, végül elevenen való feldarabolásra ítélték. A pápa mindent szelíden fogadott. A császár nem merte végrehajtatni az ítéletet, hanem a Krím félszigetre száműzte. Ott is sokat szenvedett a körülményektől. A sok nélkülözéstől 655 szeptember 16-án már el is hunyt az Úrban. " (Forrás: parochia.hu)

Szent Márton pápa tiszteletére szentelt templomok: Arhangelszk (Архангельск), Moszkva (Москва), Inkerman (Инкерман)

LEÓNI SZENT MÁRTON

1130 körül - 1203 Leónban,Spanyolországban született. Ágoston rendi szerzetes volt. Írásai maradtak fenn. Ünnepnapja: január 12.

PORRES-I SZENT MÁRTON

1569, Lima (Peru) - 1639, Lima

Porresi Szent Márton (katolikus.hu) 

Porresi Szent Márton szerzetes (adorans.hu) 

VIENNE-I SZENT MÁRTON

(II. század első fele)

Vienne-i püspök, vértanú.

Vándorút ajánló
Via Divide Caritatem - Baranyai Regionális Útvonal - 4.  KISÚJBÁNYA - ZENGŐVÁRKONY - PUSZTAKISFALU - LOVÁSZHETÉNY - NAGYPALL
Via Divide Caritatem - Baranyai Regionális Útvonal - 4. KISÚJBÁNYA - ZENGŐVÁRKONY - PUSZTAKISFALU - LOVÁSZHETÉNY - NAGYPALL
Az útvonalakhoz kapcsolódó hírekről,
eseményekről értesülhetsz a Facebook-on is.
Galériák
Sökfa a kercaszomori Pusztatemetőben

183 év után ismét sökfát állítottak a kercaszomori Pusztatemetőben
A Kercaszomor határában lévő Pusztatemetőt a Szent Márton Út is érinti. A sírkertet 1843-ig használták. 2021. július 31-én az ott eltemetettek emlékére emlékoszlopot állítottak. A kezdeményező Dóka Ferenc őriszentpéteri plébános volt, a sökfát Palatkás József fafaragó iparművész készítette el. 

Képgalériáink
Közösség
Csatlakozz Szent Mártonhoz,
járd be az általa bejárt utakat!